Wojciech Zamecznik - twórczość / Rodzina (1959-67)