Warsztaty o ochronie i archiwizacji fotografii

W odpowiedzi na potrzebę programu szkoleń z zakresu archiwizacji i ochrony fotografii zgłaszaną przez osoby prywatne i pracowników instytucji, proponujemy zestaw warsztatów opracowanych przez Fundację.

 
Zajęcia "Jak dbać o stare fotografie?"

Następny planowany termin zajęć zostanie ogłoszony w maju 2012.
Wykład o podstawowej konserwacji prewencyjnej: jak we właściwy sposób przechowywać odbitki fotograficzne i negatywy, jakich materiałów używać do ich pakowania, jak bezpiecznie oprawiać fotografie, jak inwentaryzować kolekcję w warunkach domowych, w jakich sytuacjach zgłosić się do konserwatora. 
Zapisy: juliaodnous@archeologiafotografii.pl

 
Warsztaty praktyczne "Jak archiwizować stare fotografie?"  
 
Następny planowany termin warsztatów zostanie ogłoszony w maju 2012.
Zajęcia składają się z dwóch części – wykładu na temat podstaw konserwacji prewencyjnej oraz części praktycznej. Uczestnicy uczą się podczas zajęć jak przepakowywać i opisywać zbiory fotograficzne, aby ich nie uszkodzić, jak czyścić negatywy szklane i przygotowywać fotografie do skanowania, jak oprawiać fotografie. Warsztaty przeznaczone są dla osób zajmujących się w praktyce określonym zbiorem fotografii - w instytucjach i zbiorach prywatnych. Mogą być przydatne również dla początkujących archiwistów fotografii i wszystkich osób, które zamierzają opracować rodzinne archiwum. Formuła zajęć zakłada możliwość pracy na fragmentach archiwów przyniesionych przez uczestników. 
Zapisy: juliaodnous@archeologiafotografii.pl