DŁUGIE ŻYCIE FOTOGRAFII

 „Długie życie fotografii” to nasz najnowszy projekt, którego centralnym punktem są archiwa fotograficzne. Pracę z kolekcjami starych zdjęć prowadzi międzynarodowa grupa konserwatorów, archiwistów, kuratorów i artystów. Wspólnie przyglądają się wybranym zbiorom w Polsce i Norwegii, po to aby opracować nowoczesne metody ich ochrony i prezentacji. „Długie życie fotografii” to złożony i wielowątkowy projekt, który dotyka przede wszystkim ważnego tematu konserwacji prewencyjnej. 

Nieodpowiednie przechowywanie zdjęć może mieć nieodwracalne skutki. Stąd tak ważne jest konserwacja prewencyjna – zarówno w dużych kolekcjach jak i w zbiorach prywatnych. Jest to taki sposób przechowywania fotografii, który zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratą jakości, przed deformacją i degradacją obrazu. Polega przede wszystkim na przepakowaniu zdjęć w bezpieczne materiały oraz wybraniu odpowiedniego miejsca przechowania. To także profesjonalne skanowanie oraz prezentowanie fotografii, dzięki któremu obraz nie straci na jakości i może być pokazany szerszej grupie widzów.
 
 „Długie życie fotografii” składa się z kilku elementów, z których każdy dotyczy innego zagadnienia związanego z konserwacją prewencyjną. W programie znajdują się działania edukacyjne, artystyczne i zamknięte szkolenia dla ekspertów.
 
PROGRAM
 
DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE
Rezydencje artystyczne – Aneta Grzeszykowska, Dorota Buczkowska, Paweł Szypulski i Jakub Certowicz przygotują nowe projekty inspirowane polskimi i norweskimi archiwami fotograficznymi
Wystawa „Żywe archiwa” projekty, które powstaną podczas rezydencji będzie można obejrzeć podczas wystawy; zaprezentowane zostaną różne strategie artystyczne i działania z archiwum fotograficznym
Książki podsumowujące rezydencje artystyczne
 
EDUKACJA
Filmy przeznaczone dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej zadbać o zbiory własnych starych fotografii i dowiedzieć się, jak chronić je przed najczęstszymi zagrożeniami
Szkolenie dla pracowników polskich instytucji posiadających własne zbiory fotograficzne
 
EKSPERCI
Program partnerski dla zamkniętej grupy specjalistów z instytucji polskich i norweskich
 
Seminaria warsztatowe w norweskich i polskich instytucjach specjalizujących się w identyfikacji, konserwacji i digitalizacji fotografii (Preus Museum, Gjovik University College, Fundacja Archeologia Fotografii)
Wizyty studyjne w europejskich centrach zajmujących się pracą z archiwami fotograficznymi
Badania nad kolekcją i specjalistyczne ekspertyzy w instytucjach zaangażowanych w projekt
 
 
 
partnerzy:
Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa (www.faf.org.pl)
Telemark Museum, Skien, Norwegia (telemarkmuseum.no) 
Sogn og Fjordane Fylkesarkivet, Liekanger, Norwegia (www.sfj.no)
University College Gjøvik, Norwegia (http://english.hig.no/)
County Archive of Oppland, Lillehamer, Norwegia (http://www.oppland.no/fagomrader/fylkesarkivet/)
 
 
Projekt realizowany jest od października 2015 do kwietnia 2016 roku.
Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.