O nas

„Archeologią fotografii nazywam działanie, którego celem
jest odkrywanie, badanie i komentowanie zdarzeń, faktów,
sytuacji dziejących się dawniej,  w tzw. przeszłości fotograficznej”
Jerzy Lewczyński
  

Fundacja Archeologia Fotografii to pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Powstała w sierpniu 2008 w odpowiedzi na realną potrzebę ochrony i wydobycia na światło dzienne archiwów po czołowych polskich fotografach.

 
Celem Fundacji jest:
- upublicznianie spuścizn po fotografach  
- inicjowanie projektów artystycznych i badawczych na bazie archiwów
- digitalizacja i udostępnienie on-line w bazie danych
- archiwizacja, zabezpieczenie negatywów, pozytywów i dokumentów
- wypracowywanie standardów archiwizacji fotografii  
Obecnie Fundacja opracowuje archiwum fotografii i dokumentów po Zbigniewie Dłubaku, osobie kluczowej dla powojennej historii fotografii w Polsce. Pracujemy także nad archiwami Zofii Chomętowskiej, Marii Chrząszczowej, Janusza Bąkowskiego, Wojciecha Zamecznika i Tadeusza Sumińskiego.
 
Fundatorzy
Rafał Lewandowski
Anna Duńczyk-Szulc

Rada Fundacji
Armelle Dłubak
dr Adam Mazur 
dr Luiza Nader
Stefan Okołowicz  
dr Krzysztof Pijarski
Prof. Joanna Sosnowska
 
Zespół:
Karolina Puchała-Rojek prezeska - k.puchala.rojek@faf.org.pl
Marta Szymańska v-ce prezeska - m.szymanska@faf.org.pl
Marta Przybyło-Ibadullajev - mprzybylo@faf.org.pl
Maciej Turczyniak - mturczyniak@faf.org.pl
Ewa Jadacka - jadacka.ewa@gmail.com
Anna Hornik - a.hornik@faf.org.pl
Jan Anderman - j.anderman@faf.org.pl
 
Wybrane audycje, programy o Fundacji: 
Audycja dotycząca fotografii kolekcjonerskiej
Program o fundacji - Pożyteczni.pl     od 20:17