Ikonosfera I

Zbudowany z odbitek fotograficznych labirynt, stworzony ze zdjęć z serii ,,Egzystencje", po raz pierwszy był prezentowany w 1967 roku w Galerii Współczesnej.
Przy wejściu Dłubak eksponował nakładające się
na siebie fragmenty kobiecego ciała. W części dalszej prezentowane były akty i
zdjęcia jego najbliższego otoczenia – mieszkania i sprzętów należących do
pracowni. Odbitki zawieszone były jedynie za górne krawędzie. 
Urszula Czartoryska napisała w ,,Fotografii”
w1967 roku w nr 5: ,,w drugim fragmencie, we wnętrzu labiryntu, nagromadzono
,,suszące się”, chaotycznie rozwieszone odbitki niezliczonych aktów i sprzętów
domowych, pozorujących swobodę roboczego pokazu w pracowni.”
Perspektywę zamykały  trzy plansze
przedstawiające odbicie ciała modelki bezpośrednio na papierze światłoczułym
w skali 1:1. Na jedną z nich projektowane były slajdy otwartej i zamkniętej dłoni,
które przy zmieniającym się świetle dawało efekt ruchu.  
Zdjęcia>>