"Obscura" - Biuletyn Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce 1982-1989

„Obscura” – jedno z trzech pism poświęconych fotografii wychodzących w latach 80. w Polsce – była jednym z niezwykłych produktów ubocznych PRL. Pismo miało zastąpić „Materiały informacyjne” – biuletyn wydawany przez Federację Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Było więc subwencjonowane przez Państwo, a jednocześnie nie funkcjonowało w oficjalnym obiegu gdyż było pismem wewnętrznym organizacji. W ciągu dziesięciu lat istnienia pisma ukazały się w nim pionierskie tłumaczenia tekstów, które wciąż dziś uważamy za lektury obowiązkowe o fotografii i nie tylko. Nazwiska autorów, które pojawiają się w poniższym spisie treści mówią same za siebie. Redaktorem naczelnym „Obscura” był pomysłodawca przedsięwzięcia, Jerzy Busza, a w kolegium redakcyjnym znaleźli się Lech Lechowicz, Sławomir Magala, Adam Sobota, Grzegorz Musiał, od numeru 10 Marceli Bacciarelli, Jan M. Jackowski, Marta Leśniakowska. Redaktorem graficznym był Zbigniew Dubiel (do nr 10) i Janina Wojtan (od nr 11). Każdy numer miał 40 stron, robiony był na powielaczu. Rocznie ukazywało się 10 numerów. Nakład wynosił 500 egzemplarzy. Format był 14,5 x 20,5 cm. Wydawnictwo nie było ilustrowane. Pomysłodawcą tytułu, według wspomnień Buszy, był grafik, Andrzej Krajewski, który miał projektować okładki pisma. Konkurencyjnym pomysłem była nazwa „Pakamera”. Głównym założeniem autorów pisma było publikowanie najważniejszych tekstów teoretycznych i opracowań historycznych – polskich i obcych - które dawałaby pogląd na sytuację fotografii w różnych kontekstach metodologicznych. >>> spis treści