z_fragmnetu_filmu_zofii_chometowskiej_wykorzystanego_w_instalacji_0