Bibliography about the artist

 

1949

J. Sunderland, recenzja z wystawy indywidualnej Z. Dłubaka, Świat Fotografii 1949 nr 11

H.Blum, Wystawa Młodych – dwa głosy o wystawie sztuki nowoczesnej, Przegląd Artystyczny 1949, nr 1
J.Nowosielski, Ze zjazdu w Nieborowie. Na marginesie dyskusji, Przegląd Artystyczny 1949, nr 3
1955
J.Bogucki, W pracowni malarzy, Przegląd Artystyczny 1955, nr 1-2
J.Bogucki, Spostrzeżenia – komentarze, Przegląd Kulturalny 1955, nr 49
M.Czerwiński, Grupa Staromiejska, Przegląd Kulturalny 1955, nr 49
1956
J.Bogucki, W rok po Arsenale, Przegląd Kulturalny 1956 nr 25
1959
D.Ashton, Poland’s Modern Art, The New York Times 1959, 4th Oct.
1960
U.Czartoryska, Spotkania fotografii z plastyką. Zbigniew Dłubak, Fotografia 1960, nr 11
1961
B.K.M., Wystawa malarstwa w Galerii Krzywe Koło w Warszawie, Przegląd Artystyczny 1961, nr 4
1963
Z. Pękosławski, Elementy warsztatu fotografika, Warszawa 1963, s. 43-44
1964
L.Grabowski, Wśród polskich mistrzów kamery, Warszawa 1964, s. 82-83
1965
U.Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, Warszawa 1965, s. 80-81, 132
1966
J.Bogucki, Wstęp do katalogu wystawy Z.Dłubaka, Galeria Współczesna, Warszawa 1966
J.Bogucki, Dłubak, Zbrożyna, i epizod Grupy 55, Kultura 1966, nr 6
J.Bogucki, Współczesna i Foksal, Kultura 1966, nr 47
U.Czartoryska, Użytkowa – bardziej odpowiedzialna, Fotografia 1966, nr 6
J.Garztecki, Dłubak , Zbrożyna i złudzenie postępu, Tygodnik Kulturalny 1966, nr 7
A.Ptaszkowska, Galeria Współczesna, ITD., 1966, nr 13
A.Ptaszkowska, Wsęp do katalogu wystawy Z.Dłubaka, Galeria Foksal, Warszawa 1966
1967
U.Czartoryska, Ikonosfera Zbigniewa Dłubaka, Fotografia 1967, nr 11
J.Garztecki, Człowiek z kamerą – Zbigniew Dłubak, Fotografia 1967, nr 12
J.Garztecki, Prowokacje, Kultura 1967, nr 18
Wystawa malarska Z.Dłubaka. Program Galerii Foksal, Warszawa 1967
1968
U.Czartoryska, Przymierze, Fotografia 1968, nr 7
U.Czartoryska, Bardzo ważna wystawa, Fotografia 1968, nr 11
U.Czartoryska, Walor przekazu fotograficznego, Współczesność 1968, nr 22
J.Garztecki, Skandal w Clochermerie czyli biurokratyczne obrazoburstwo, Życie Warszawy 1968, nr 225
W.Hudon, Wariaci i egzaltowani, Fotografia 1968, nr 12
B.Kowalska, Przestrzeń, ruch, światło, Wspólczesność 1968, nr 2
Fotografia subiektywna, katalog wystawy w BWA, Kraków 1968
1969
J.Bogucki, Manifestacja, galeria, zdarzenia, Projekt 1969, nr 5-6
U.Czartoryska, Tworzywo i wyobrażenie, Projekt 1969, nr 1
1970
A.Dzieduszycki, Sympozjum plastyczne Wrocław 70, Odra 1970, nr 5
A.Dzieduszycki, Zaczyna się we Wrocławiu, Życie Literackie 1970, nr 34
A.Ekwinski, wstęp do 1katalogu wystawy Z.Dłubaka, Klub MpiK Ruch, Warszawa 1970
1971
J.Bogucki, Intelekt i wyobraźnia, Polska 11971, nr 7
U.Czartoryska, Czego fotografowie poszukują, Fotografia 1971, nr 6
A.Dzieduszycki, Dialog z rzeczywistością, Odra 1971, nr 3
A.Dzieduszycki, Fotografia nieartystyczna, Fotografia 1971, nr 5
Inny tytuł A.Dzieduszycki, Mutanty, Fotografia 1971, nr 8
A.Dzieduszycki, Sztuka w procesie samozniszczenia, Odra 1971, nr 10
B.Kowalska, Noty o autorach. Zbigniew Dłubak, Poezja, 1971, nr 1
B.Kwalska, Malarstwo polskie 1945-1979, Odra 1971, nr 1
1972
J.Świdziński, A propos NS Galerii Permafo, Fotografia 1972, nr 9
1973
B.Kłosińska, Łódzkie nadzieje, Fotografia 1972, nr 9
A.Wojciechowski, Młode malarstwo polskie, Miesięcznik Literacki 1973, nr 4, 5, 6, 8
1974
J.Bogucki, Pierwsza wystawa nowoczesnych, Kultura 1974, nr 44
U.Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1974, s. 222-224
W.Kahlka, Fluxus-Zone auch in Osten, Die Welt 1974, nr 140
B.Kowalska, Wstęp do katalogu Zbigniewa Dłubaka, Galeria 72, Chełm 1974
J.Olek, Struktura nieograniczona, Fotografia 1974, nr 10
J.Szczucki, Badanie sztuki, Gazeta Białostocka 1974, nr 121
W.Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej, Warszawa 1974, s. 260, 287-289
1975
W.Borowski, Pseudoawangarda, Kultura 1975, nr 12
J.Jaworska, Nie wszystek umrę, Warszawa 1975, s. 68-69
B.Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1970, Warszawa 1975
J.Świdziński, Z logik niekompletnych rzeczywistości, wstęp do katalogu wystawy Systemy, Galeria Remont, Warszawa 1975
A.Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944 1974, Warszawa 1975
1976
A.Lachowicz, Sztuka i fotografia, Nurt 1976, nr 10
J.Ładnowska, Afirmacja czy negacja, Odgłosy 1976, nr 5
L.Mrożek, Pytania, Nurt 1976, nr 11
J.Olek, Łódzkie znakowania, Wiadomości 1976, nr 7
J.Olek, Między znakiem a znaczeniem, Nurt 1976, nr 5
J.Olek, Przełamywanie fotografii, Nurt 1976, nr 3-4
J.Zagrodzki, Zwątpienia Zbigniewa Dłubaka, Kalejdoskop 1976, nr 2
1977
A.Kępińska, Fotografia i film – nowy język sztuki, Sztuka 1977, nr 1
W.Langsfeld, Interessanter Einblick. Funf Polnische Kunstler in Kempfenhausen, Suddeutsche Zeitung 1977, nr 138
J.Olek, Foto-Medium-Art, Odra 1977, nr 4
J.Olek, Pracownia twórczego myślenia, Fotografia 1977, nr 2
J.Olek, Zbigniew Dłubak:…to pomost pomiędzy nami a rzeczywistością, Nurt 1977, nr 10
1978
J.Domagała, Poza stereotyp, Kultura 1978, nr 12
M.Hniedziewicz, Do czego może służyć fotografia, Kultura 1978, nr 25
E.M.Małkowska, Desymbolizacje, Literatura 1978, nr 14
J.Garztecki, Co poeta chciał powiedzieć, Perspektywy 1978, nr 29
J.Olek, Zmiana przyzwyczajeń, Wiadomości 1978, nr 30
J.Ładnowska, Wstęp do katalogu wystawy Z.Dłubaka, Desymbolizacje, Muzeum Sztuki, Łódź 1978
1979
J.Olek, Ku istocie rzeczy, Kultura 9 IX 1979
J.Olek, Widzieć na nowo, Wiadomości 5 IV 1979
Forum Foto-Medium-Art, Fotografia 1979, nr 1
L.Brogowski, Metaforyka czerni i bieli, Czas 1979, nr 12
Fotografia polska, katalog wystawy w ICP, Nowy Jork 1979
D.Davis, Post Post Art III,
1980
J.Olek, Wspólnota formy, Kultura 1980, nr 1
J.Olek, Uczestniczyć w sztuce aktywnie, Kultura 1980, nr 4
J.Olek, Awangarda poza mitem (rozmowa z Z.Dłubakiem), Literatura 1980, nr 4
J.Olek, Media i poznanie, Nurt 1980, nr 10
M.Bacciarelli, Fotograficzne poszukiwania, Fakty 1980, nr 7
W.Nowaczyk, 7 x Forum Foto-Medium-Art, Odra 1980, nr 5
J.Piechucki, Pytanie o granice, Nurt 1980, nr 5
A.Figura, Sztuka w sferze myśli, Sigma 1980, nr 10
1981
La photographie Polonaise, katalog wystawy w Centre Georges Pompidou, Paryż 1981
J.Olek, tekst w katalogu wystawy Zbigniew Dłubak, Instytut Polski w Paryżu, 1981
A.Sobota, tekst w katalogu wystawy Zbigniew Dłubak – prace z lat1945-1980, Muzeum Narodowe, Wrocław 1981
A.Saj, Pod znakiem negacji, Odra 1981, nr 9
1982
I.Płażewski, Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii, Warszawa, 1982
C.Naggar, Dictionnaire des photographes, Paris 1982
1983
J.Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983
O.T.Kalambur, Sympozjum plastyczne Wrocław 70., Wrocław 1983
1984
R.Borowski, Fotografia polska 1839-1980 w: Wszystko o fotografii, Warszawa 1984
Who is who in the World, 1984-1985, Chicago 1984
1985
A.Sobota, Polska współczesna fotografia artystyczna, katalog wystawy w Galerii Zachęta, Warszawa 1985
Encyclopedie inernationale des photographes, Geneve, 1985
1987
J.Kowalski (l.Brogowski), Twórcze wątpienie, Konakt 1987, nr 11
1988
B.Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1980, wyd.II, Warszawa 1988
A.K.Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warszawa 1988
J.Jackowski, Asymteria, Kultura 1988, nr 37
J.Olek, Nie oczywistość fotografii, Kierunki 1988, nr 35
J.Olek, Dlaczego jest tak?, Kierunki 1988, nr 36
1989
J.Olek, Seminarium Warszawaskie, Kontakt 1989, nr 4
J.Olek, Minimalno, vizualno, elementarno, Moment 1989, nr 13
1990
Galeria Krzywe Koło, katalog wystawy w Muzeum Narodowym, Warszawa 1990
L.Brogowski, Sztuka w obliczu przemian, Warszawa 1990
1991
J.Olek, Much Provocation, little Humility, materiały z konferencji fotograficznej European Currents, Newcastle 1991
T.Tsukahara, Living Trough the Ages of Zbigniew Dłubak, Portfolio, Tokyo 1991
Contemporary Masterworks, London 1991
? 150 lat fotografii polskiej, Warszawa 1991
1992
J.Olek, Widzenie znaczące, czyli o Dłubaku, Exit 1992, nr 9
A.Turowski, tekst w katalogu wystawy Zbigniew Dłubak – prace z lat 1947-1992, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1992
Polskie życie artystyczne 1945-1960, red. A.Wojciechowski, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1992
1993
A.Sobota, wstęp do katalogu wystawy Z.Dłubaka Przeciw Stereotypom, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1993
L.Brogowski, Od dekonstruktywizmu do dekonstrukcji, ibidem.
J.Hanusek, Sztuczki i sztuka, Arka 1993, nr 47
1994
L.Brogowski, Du sens constitué a la constitution du sens, katalog wystawy Dłubak, Maison des Expositions, Genas 1994
J.Jedliński, wstęp do katalogu wystawy Dłubak – fotografie 1947-1950, Muzeum Sztuki, Łódź 1994
M.Porębski, Spotkanie, ibidem
L.Lechowicz, Między awangardą a współczesnością, ibidem
L.Brogowski, Widoki i nieskończone ciągi perspektyw. O złudnym erotyzmie i realnej abstrakcji w „Asymetriach” Zbigniewa Dłubaka, Format 1994, nr 1-2
J.Olek, Zanikanie granic, katalog wystawy Asymetria, BWA Galeria Stara, Lublin 1994
1996
L.Brogowski, Od sensu ukonstytuowanego do konstytucji sensu, Magazyn Sztuki 1996, nr 3
1998
J.Zagrodzki, Odkrywanie kształtów widzianych, poszukiwanie kolorów nienazwanych, katalog wystawy Dłubak, Galeria Arsenał, Białystok 1998
E.Janicka, rozmowa z Z.Dłubakiem, ibidem
J.Suchan, rozmowa z Z.Dłubakiem, katalog wystawy I Wystawa Sztuki Nowoczesnej – 50 lat później, Galeria Starmach, Kraków 1998
L.Lechowicz, Przestrzeń w fotografii – fotografia w przestrzeni, katalog wystawy Fotografia i przestrzeń, Galeria FF, Łódź 1998
L.Brogowski, Les regards croisés. Peinture et photographie ches Zbigniew Dłubak, Recherches poietiques, Revue de la Société Internationale de Poietique 1998, nr 7
Słownik sztuki XX wieku, hasło Z.Dłubak, pod red. G.Durozoi, Warszawa 1998
1999
G.Sztabiński, Fotografia wobec przestrzeni, Exit 1999, nr 1
2000
M.Sobieszczański, Les artistes et la perception – entretiens avec Z.Dłubak, J.Bury…, Paris 2000
2001
E.Janicka, Spór o rozumienie sztuki – rozmowa ze Zbigniewem Dłubakiem, Arteon 2001, nr 4
2006
K.Lewandowska, Od zmysłowej wizualności do poznania, "Aspiracje" 2006 nr 6
2009
M. Michałowska, Peryferia fotografii – między dokumentem a metaforą, kat. wyst. "Zbigniew Dłubak. Krajobraz peryferyjny", Warszawa 2009
2010 
A. Pietrasik, Autoportret odczuwalny, kat. wyst. "Zbigniew Dłubak. Wewnątrz", Warszawa 2010
2012
K. Lewandowska, Zbigniew Dłubak. Structured Body, Warszawa 2012
G. Piątek, Stadium – A Snapshot Portraitkat. wyst. "Zbigniew Dłubak. Stadion ’55", Warszawa 2012
Teoria sztuki Zbigniewa Dłubaka, pod. red. M. Ziółkowskiej, Warszawa 2012
   
Bibliography based on the exhibition catalogues form Museum of Art in Łódź and Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw.

 

Translate »