Archiwa Marka Piaseckiego i Andrzeja Georgiewa on-line


Dzięki trwającemu już drugi rok projektowi współfinansowanemu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura Cyfrowa 2017 Fundacja Archeologia Fotografii może opracowywać i udostępniać fotografie z archiwów Marka Piaseckiego i Andrzeja Georgiewa.

W roku 2018 opracowaliśmy 2000 nowych, po raz pierwszy zeskanowanych i opracowanych fotografii – 1000 obiektów z archiwum Georgiewa i 1000 obiektów z archiwum Piaseckiego.
Opracowanie archiwów to wieloetapowy proces. W przypadku fotografii Georgiewa to praca z odbitkami w różnych formatach, zarówno z czarno-białymi jak i z kolorowymi, niekiedy z wymagającymi interwencji konserwatorskiej polaroidami, czasem z odbitkami wystawowymi, w wielkich formatach. Dzięki dofinansowaniu opracowana została większość znajdujących się w archiwum fotografii portretowych. To przede wszystkim fotografie twórców – reżyserów teatralnych, aktorów, ale też pisarzy, fotografów. W ogromnej większości to unikalne portrety o wyjątkowej jakości. Widać, że portretowanie było dla niego czymś więcej niż wykonywaniem zdjęć twarzy – portret był niemal zawsze wynikiem spotkania, nawiązaniem relacji z drugą osobą.
Elementem promującym twórczość Georgiewa oraz opracowywanie i udostępnianie tego archiwum była wystawa w galerii FAF na Chłodnej 20, pt. „Are you a rebel?”, na której można było zobaczyć fotograficzny obraz polskiej sceny muzycznej lat 90. Wystawa była współfinansowana ze środków Miasta Warszawa

Opracowywana przez FAF część archiwum Marka Piaseckiego to zbiór negatywów. W ramach pracy w 2018 roku zdigitalizowanych, przepakowanych i udostępnionych zostało 1000 fotografii z lat 1952-1962. Jest to zbiór potwierdzający, że Piasecki rozumiał fotografię i używał jej w sposób przemyślany, konsekwentny. Był też wielką indywidualnością polskiej fotografii, wyprzedzającą innych twórców tego okresu o dekady. W opracowanym zbiorze znalazły się fotoreportaże, m. in. z ośrodka dla niewidomych dzieci z Krakowa, z wrocławskiego PGRu czy fascynujący fotoreportaż wykonany na dwóch, 36 klatkowych filmach małoobrazkowych z Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym roku udostępniamy także piękną serię zdjęć, którą sam Piasecki nazywał „Mury i Muralia”, będącą obserwacją faktur i cieni fragmentów ścian i murów.
W ramach tego projektu wydana została również publikacja „Marek Piasecki. Anaklasis”, ukazująca odnalezione dzięki digitalizacji zdjęcia.

Opracowanie archiwum Marka Piaseckiego posłużyło jako inspiracja do realizacji warsztatów z ponownego wykorzystania zbiorów cyfrowych – pierwsza seria warsztatów zrealizowana była przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych ę, druga były to warsztaty dla osób niewidomych i niesłyszących, pokazujące jak osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z cyfrowych zbiorów kultury.

Projekt „Wirtualne Muzeum Fotografii – udostępnienie archiwów Marka Piaseckiego i Andrzeja Georgiewa” jest realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logotyp

Translate »