Prezentacja witryny z pracą Karoliny Gembary z serii Ukłon. Ćwiczenia z gościnności

10 Listopada zapraszamy na prezentację pracy Karoliny Gembary z serii: "Ukłon. Ćwiczenia z gościnności". To projekt performatywno-fotograficzny zrealizowany z udziałem osób z doświadczeniem migracji. Wzorując się na fotografii prasowej dokumentującej współczesne i historyczne migracje, artystka wraz z uczestnikami stworzyła symboliczne gesty solidarności z tymi, którzy byli, są i będą w drodze.
czytaj więcej

Ogon na horyzoncie! Zwierzęta we współczesnej fotografii – wybrane problemy

W piątek 9 lipca o godz. 18:00 zapraszamy na wykład on-line dr Doroty Łagodzkiej o zwierzętach we współczesnej fotografii, we współpracy z festiwalem Miesiąc Fotografii w Krakowie, wokół wystawy i książki Marty Bogdańskiej, "Shifters".
czytaj więcej

Wirtualne Muzeum Fotografii

Wirtualne Muzeum Fotografii to rozbudowany portal pozwalający na bezpłatne przeglądanie zbiorów fotograficznych opracowywanych przez Fundację Archeologia Fotografii , ale też wybranych zbiorów fotograficznych z innych instytucji – m. in. Żydowskiego Instytutu Historycznego, Fundacji Pola Magnetyczne, Fundacji dla Filmu i Fotografii, Stowarzyszenia Fotoreporterów Droga.
czytaj więcej

Forma - Festiwal sztuk im. Wojciecha Zamecznika

Wystawy na warszawskich dworcach, projekty witryn sklepowych, czytanie performatywne scenariusza spektaklu "Pociag", warsztaty i książka – polscy artyści stworzą prace inspirowane działaniami mistrza – Wojciecha Zamecznika. FORMA to festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej Warszawy - od 11 do 29 grudnia. Do udziału w festiwalu zostali zaproszeni współcześni artyści, zajmujący się fotografią, wideo, projektowaniem i teatrem. Wszystkie prezentowane prace to premiery – powstały specjalnie na festiwal, a ich punktem wspólnym jest twórczość Wojciecha Zamecznika.
czytaj więcej

Żywe Archiwa

"Żywe Archiwa" to próba alternatywnego spojrzenia na opracowywane przez Fundację Archeologia Fotografii spuścizny oraz na inne ciekawe zbiory archiwalne. W ramach projektu do archiwów polskich fotografów zaprosiliśmy współczesnych artystów, którzy zapoznawszy się z materiałem historycznym, proponowali własne działania artystyczne. W latach 2009-2013 odbyło się dwanaście wystaw, będących współczesną interpretacją archiwalnych zbiorów fotograficznych, m.in. Zofii Chomętowskiej, Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego i Tadeusza Sumińskiego.
czytaj więcej

Fotorejestr

FotoRejestr to projekt, który Fundacja prowadziła w latach 2010-2011. Celem projektu była popularyzacja idei archiwizacji zbiorów fotograficznych oraz odnalezienie i promocja ciekawych kolekcji prywatnych i instytucjonalnych. FotoRejestr www.fotorejestr.net to wieloelementowy projekt zrealizowany we współpracy z norweskim Teknisk Museum, Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Domem Spotkań z Historią. Głównym celem było stworzenie bazy warszawskich kolekcji fotograficznych, popularyzacja idei archiwizowania fotografii oraz działanie na rzecz dialogu między rozbudowaną przez współczesnych badaczy teorią archiwum a praktyką, związaną z codziennym obcowaniem z archiwami, tymi domowymi i publicznymi.
czytaj więcej

Fototeka

Cykl wystaw p.t. „Fototeka” Fundacja rozpoczęła w 2013 roku. Obok prezentacji autorów reprezentowanych przez FAF będzie można w galerii zobaczyć ciekawe, a mało znane archiwa fotograficzne spoza Warszawy. Tym cyklem chcemy działać na rzecz tworzenia zdecentralizowanej mapy indywidualności fotograficznych. Rozpoczynamy wystawą Energia czasu.
czytaj więcej

DŁUGIE ŻYCIE FOTOGRAFII

„Długie życie fotografii” to nasz najnowszy projekt, którego centralnym punktem są archiwa fotograficzne. Pracę z kolekcjami starych zdjęć prowadzi międzynarodowa grupa konserwatorów, archiwistów, kuratorów i artystów. Wspólnie przyglądają się wybranym zbiorom w Polsce i Norwegii, po to aby opracować nowoczesne metody ich ochrony i prezentacji. „Długie życie fotografii” to złożony i wielowątkowy projekt, który dotyka przede wszystkim ważnego tematu konserwacji prewencyjnej.
czytaj więcej
Translate »