Wirtualne Muzeum Fotografii

Wirtualne Muzeum Fotografii to rozbudowany portal pozwalający na bezpłatne przeglądanie zbiorów fotograficznych opracowywanych przez Fundację Archeologia Fotografii , ale też wybranych zbiorów fotograficznych z innych instytucji – m. in. Żydowskiego Instytutu Historycznego, Fundacji Pola Magnetyczne, Fundacji dla Filmu i Fotografii, Stowarzyszenia Fotoreporterów Droga.
czytaj więcej

DŁUGIE ŻYCIE FOTOGRAFII

„Długie życie fotografii” to nasz najnowszy projekt, którego centralnym punktem są archiwa fotograficzne. Pracę z kolekcjami starych zdjęć prowadzi międzynarodowa grupa konserwatorów, archiwistów, kuratorów i artystów. Wspólnie przyglądają się wybranym zbiorom w Polsce i Norwegii, po to aby opracować nowoczesne metody ich ochrony i prezentacji. „Długie życie fotografii” to złożony i wielowątkowy projekt, który dotyka przede wszystkim ważnego tematu konserwacji prewencyjnej.
czytaj więcej

Forma - Festiwal sztuk im. Wojciecha Zamecznika

Wystawy na warszawskich dworcach, projekty witryn sklepowych, czytanie performatywne scenariusza spektaklu "Pociag", warsztaty i książka – polscy artyści stworzą prace inspirowane działaniami mistrza – Wojciecha Zamecznika. FORMA to festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej Warszawy - od 11 do 29 grudnia. Do udziału w festiwalu zostali zaproszeni współcześni artyści, zajmujący się fotografią, wideo, projektowaniem i teatrem. Wszystkie prezentowane prace to premiery – powstały specjalnie na festiwal, a ich punktem wspólnym jest twórczość Wojciecha Zamecznika.
czytaj więcej

Żywe Archiwa

"Żywe Archiwa" to próba alternatywnego spojrzenia na opracowywane przez Fundację Archeologia Fotografii spuścizny oraz na inne ciekawe zbiory archiwalne. W ramach projektu do archiwów polskich fotografów zaprosiliśmy współczesnych artystów, którzy zapoznawszy się z materiałem historycznym, proponowali własne działania artystyczne. W latach 2009-2013 odbyło się dwanaście wystaw, będących współczesną interpretacją archiwalnych zbiorów fotograficznych, m.in. Zofii Chomętowskiej, Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego i Tadeusza Sumińskiego.
czytaj więcej

Fototeka

Cykl wystaw p.t. „Fototeka” Fundacja rozpoczęła w 2013 roku. Obok prezentacji autorów reprezentowanych przez FAF będzie można w galerii zobaczyć ciekawe, a mało znane archiwa fotograficzne spoza Warszawy. Tym cyklem chcemy działać na rzecz tworzenia zdecentralizowanej mapy indywidualności fotograficznych. Rozpoczynamy wystawą Energia czasu.
czytaj więcej

Fotorejestr

FotoRejestr to projekt, który Fundacja prowadziła w latach 2010-2011. Celem projektu była popularyzacja idei archiwizacji zbiorów fotograficznych oraz odnalezienie i promocja ciekawych kolekcji prywatnych i instytucjonalnych. FotoRejestr www.fotorejestr.net to wieloelementowy projekt zrealizowany we współpracy z norweskim Teknisk Museum, Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Domem Spotkań z Historią. Głównym celem było stworzenie bazy warszawskich kolekcji fotograficznych, popularyzacja idei archiwizowania fotografii oraz działanie na rzecz dialogu między rozbudowaną przez współczesnych badaczy teorią archiwum a praktyką, związaną z codziennym obcowaniem z archiwami, tymi domowymi i publicznymi.
czytaj więcej