O nas

„Archeologią fotografii nazywam działanie, którego celem jest odkrywanie, badanie i komentowanie zdarzeń, faktów, sytuacji dziejących się dawniej,  w tzw. przeszłości fotograficznej” Jerzy Lewczyński   

Fundacja Archeologia Fotografii to pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Powstała w sierpniu 2008 w odpowiedzi na realną potrzebę ochrony i wydobycia na światło dzienne archiwów po czołowych polskich fotografach.

Celem Fundacji jest:

– upublicznianie spuścizn po fotografach  

– inicjowanie projektów artystycznych i badawczych na bazie archiwów

– digitalizacja i udostępnienie on-line w bazie danych

– archiwizacja, zabezpieczenie negatywów, pozytywów i dokumentów

– wypracowywanie standardów archiwizacji fotografii  

Obecnie Fundacja opracowuje archiwum fotografii i dokumentów po Zbigniewie Dłubaku, osobie kluczowej dla powojennej historii fotografii w Polsce. Pracujemy także nad archiwami Zofii Chomętowskiej, Marii Chrząszczowej, Janusza Bąkowskiego, Wojciecha Zamecznika i Tadeusza Sumińskiego.

Fundatorzy

Rafał Lewandowski
Anna Duńczyk-Szulc