DŁUGIE ŻYCIE FOTOGRAFII

Długie życie fotografii” to nasz najnowszy projekt, którego centralnym punktem są archiwa fotograficzne. Pracę z kolekcjami starych zdjęć prowadzi międzynarodowa grupa konserwatorów, archiwistów, kuratorów i artystów. Wspólnie przyglądają się wybranym zbiorom w Polsce i Norwegii, po to aby opracować nowoczesne metody ich ochrony i prezentacji. „Długie życie fotografii” to złożony i wielowątkowy projekt, który dotyka przede wszystkim ważnego tematu konserwacji prewencyjnej. 

Nieodpowiednie przechowywanie zdjęć może mieć nieodwracalne skutki. Stąd tak ważne jest konserwacja prewencyjna – zarówno w dużych kolekcjach jak i w zbiorach prywatnych. Jest to taki sposób przechowywania fotografii, który zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratą jakości, przed deformacją i degradacją obrazu. Polega przede wszystkim na przepakowaniu zdjęć w bezpieczne materiały oraz wybraniu odpowiedniego miejsca przechowania. To także profesjonalne skanowanie oraz prezentowanie fotografii, dzięki któremu obraz nie straci na jakości i może być pokazany szerszej grupie widzów.  

„Długie życie fotografii” składa się z kilku elementów, z których każdy dotyczy innego zagadnienia związanego z konserwacją prewencyjną. W programie znajdują się działania edukacyjne, artystyczne i zamknięte szkolenia dla ekspertów. 

PROGRAM

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

Rezydencje artystyczne – Aneta Grzeszykowska, Dorota Buczkowska, Paweł Szypulski i Jakub Certowicz przygotują nowe projekty inspirowane polskimi i norweskimi archiwami fotograficznymi

Wystawa „Żywe archiwa” projekty, które powstaną podczas rezydencji będzie można obejrzeć podczas wystawy; zaprezentowane zostaną różne strategie artystyczne i działania z archiwum fotograficznymKsiążki podsumowujące rezydencje artystyczne 

EDUKACJA

Filmy przeznaczone dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej zadbać o zbiory własnych starych fotografii i dowiedzieć się, jak chronić je przed najczęstszymi zagrożeniami. Szkolenie dla pracowników polskich instytucji posiadających własne zbiory fotograficzne 

EKSPERCI

Program partnerski dla zamkniętej grupy specjalistów z instytucji polskich i norweskichSeminaria warsztatowe w norweskich i polskich instytucjach specjalizujących się w identyfikacji, konserwacji i digitalizacji fotografii (Preus Museum, Gjovik University College, Fundacja Archeologia Fotografii). Wizyty studyjne w europejskich centrach zajmujących się pracą z archiwami fotograficznymi

Badania nad kolekcją i specjalistyczne ekspertyzy w instytucjach zaangażowanych w projekt   

partnerzy:

Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa (www.faf.org.pl)

Telemark Museum, Skien, Norwegia (telemarkmuseum.no) 

Sogn og Fjordane Fylkesarkivet, Liekanger, Norwegia (www.sfj.no)

University College Gjøvik, Norwegia (http://english.hig.no/)

County Archive of Oppland, Lillehamer, Norwegia (http://www.oppland.no/fagomrader/fylkesarkivet/

Projekt realizowany jest od października 2015 do kwietnia 2016 roku.
Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Translate »