Archiwalna gorączka – 13 i 14 listopada 2009

Zapraszamy na interdyscyplinarne seminarium/warsztat Archiwalna gorączka. Archiwa współczesnej historii i sztuki w Polsce po 1989 r. W czasie seminarium pragniemy zastanowić się nad kwestią badań archiwalnych w ich kontekście historycznym, artystycznym i kulturowym oraz nad ich znaczeniem w teorii i praktyce. Do naszej debaty zapraszamy historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, kulturoznawców, archiwistów, kuratorów oraz artystów. Chcielibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia: Jakie są najważniejsze archiwa w Europie Środkowej? Jak analizować materiały archiwalne gromadzone przez instytucje opresyjnego aparatu państwowego? Jaka jest relacja archiwum i pamięci? Jaką rolę spełniają archiwalia w badaniach nad Zagładą Żydów wobec niepamięci, wyparcia, wykluczenia? Jak w praktyce badawczej łączyć badania archiwalne z badaniami angażującymi metody oral history? Czy praktyki artystyczne mogą przyczynić się do nowego rozumienia kwestii archiwum?   

Pełen opis i program seminarium   PROGRAM Piątek  13. 11. 2009 

miejsce: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 9.00-9.30 

Wprowadzenie:  dr Luiza Nader (Instytut Historii Sztuki UW), Karolina Lewandowska (Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa)   9.30-10.15 wykład prof. Darii Nałęcz (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im R. Łazarskiego, Warszawa)  
10.15-11.45

Panel dyskusyjny I 

Archiwa historii (i sztuki) współczesnej

prof. Marcin Kula (Instytut Historyczny UW), dr Błażej Brzostek (IH UW), dr Magdalena Radomska (Instytut Historii Sztuki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Zbigniew Gluza (Ośrodek Karta, Warszawa)

Moderuje: dr Marcin Zaremba (IH UW)

 

12.00-13.30

Panel dyskusyjny II 

Od kolekcji do archiwum

Karolina Lewandowska (Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa), Joanna Mytkowska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa), Agnieszka Szewczyk (Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa), prof. Andrzej Turowski (Uniwersytet Burgundzki, Dijon)

moderuje: prof. Maria Poprzęcka (IHS UW)

 

15.45-17.15 

Panel dyskusyjny III

Archiwum KwieKulik

Zofia Kulik, dr Łukasz Ronduda (Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa), Maryla Sitkowska (Muzeum ASP, Warszawa)

Moderuje: dr hab. Agata Jakubowska (IHS UAM, Poznań)

 

Sobota  14. 11. 2009 

 

miejsce: Uniwersytet Warszawski, sala balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Krakowskie Przedmieście 32

 

9.30-12.00

Archontyczna moc archiwum.  Współczesne praktyki artystyczne i kuratorskie. 

Panel dyskusyjny I

Archiwum konstruktywizmu”, „Tytuł roboczy: Archiwum”, „Archiwum Centralne”

Wojciech Nowicki (Fundacja Imago Mundi, Kraków), dr Andrzej Leśniak (Instytut Kultury Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Magdalena Ziółkowska (Muzeum Sztuki, Łódź)
Moderuje: dr Adam Mazur (CSW, Warszawa)

Panel II

“Miejsce” Rafała Jakubowicza 

dr Piotr Bernatowicz (IHS UAM, Poznań), Rafał Jakubowicz (ASP, Poznań), dr Ewa Mikina

Moderuje: Karol Sienkiewicz

 

12.15-13.45

dyskusja II

Pamięć i archiwum w badaniach nad Zagładą

dr Elżbieta Janicka (PWSFTViT im. L. Schillera, Łódź), dr Jacek Leociak (Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN, Warszawa),  Alina Skibińska (Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN Warszawa)

Moderuje: prof. Ewa Hauser (Instytut Amerykanistyki UW)

 

15.45-17.15

dyskusja III

Archiwum: teorie i praktyki

prof. Ewa Domańska (IH UAM, Poznań; Stanford University), prof. Piotr Juszkiewicz (IHS UAM, Poznań), prof. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa),

prof. Piotr Piotrowski (IHS UAM, Poznań; Muzeum Narodowe, Warszawa)

Moderuje: prof. Waldemar Baraniewski (IHS UW)

 

Koncepcja merytoryczna, koordynacja seminarium: 

Luiza Nader naderluiza@gmail.com (Instytut Historii Sztuki UW, Fundacja Ars Auro Prior)

Karolina Lewandowska lewandowska.karolina1@gmail.com (Fundacja Archeologia Fotografii)

Współpraca: Sylwia Serafinowicz-Wesołowska s.serafinowicz@archeologiafotografii.pl (Fundacja Archeologia Fotografii)

 

Organizatorzy:

            Instytut Historii Sztuki UW 

            Fundacja Archeologia Fotografii

            Fundacja Ars Auro Prior

            Dom Spotkań z Historią

Współorganizacja:

            Instytut Historyczny UW

Uprzejmie dziękujemy za dofinansowanie:

            Wydziałowi Historycznemu UW

 
Seminarium zorganizowano w ramach VI Dni Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim

 

 

Translate »