Fotografia - narracje muzealne

W dniach 14-15 października 2013 w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Fotografia – Narracje muzealne. Konferencja jest organizowana przez Fundację Archeologia Fotografii we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ma ona na celu przyjrzenie się miejscu fotografii w kolekcjach współczesnych instytucji muzealnych oraz przybliżenie funkcji muzeów fotografii i dotyczących ich założeń. Będzie to okazja do wysłuchania historii kolekcji fotograficznych oraz zapoznania się ze strategiami kolekcjonerskimi takich instytucji jak Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Getty Museum w Los Angeles, Art Institute of Chicago, Musée Nicéphore Niépce w Chalon-sur-Saône, Musée de l’Élysée w Lozannie oraz Rosphoto w Sankt Petersburgu.   Program>>>

 

Fotografia jest obecna w muzeach sztuki odkąd została wynaleziona, jednak to, jak ją kolekcjonowano i jaki miała status w zbiorach muzealnych, zmieniało się przez 170 lat w sposób burzliwy i niejednorodny. Instytucje muzealne oraz kuratorzy odegrali istotną rolę w tworzeniu historii fotografii i są odpowiedzialni za fakt, że myślenie o niej w kategoriach medium jest wciąż rozpowszechnione. Jednakże zarówno gromadzenie, czyli strategia tworzenia kolekcji, jak i udostępnianie, czyli wystawy czasowe, a później stałe, definiowały fotografię niekiedy raczej jako technikę, niekiedy bardziej jako sztukę, innym razem – przede wszystkim jako dokument. Te współistniejące statusy fotografii są nadal aktualne, ale różne muzea przyjmują odmienne metody radzenia sobie z owym pluralizmem. Bywa, że fotografie ze wszystkich działów – biblioteki, zbiorów ikonografii, sztuki, grafiki – zgromadzone zostają w jednym dziale fotografii, który odpowiada za strategię dalszych zakupów oraz szerzej – za wszelkie projekty z fotografią związane. Kolejny model to pozostawianie fotografii w jej pierwotnych miejscach w kolekcji, jeszcze inny – znoszenie podziału na media i włączanie fotografii do ogólnej kolekcji sztuki. W kontekście planów stworzenia pierwszego w Warszawie muzeum poświęconego fotografii (jako oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie) pytania o tożsamość i znaczenie tego rodzaju miejsca dzisiaj, o strategie rozwoju kolekcji oraz generowania wiedzy, o relacje wobec przeszłości i współczesności są niezwykle istotne. Postawienie tych pytań doświadczonym kuratorom kolekcji fotograficznych w światowych muzeach i dyrektorom muzeów fotografii oraz historykom badającym krytycznie te zagadnienia może stworzyć ciekawe ramy dla warszawskiego przedsięwzięcia.

Status fotografii w kolekcjach muzealnych to pierwsze z zagadnień, które będą omawiane na planowanej sesji; drugie to muzea fotografii – ich historia, to, jakie strategie gromadzenia, rozwoju, edukacji i kreowania historii fotografii konstruują i realizują. Pytania zadane zaproszonym prelegentom mają dotyczyć m.in. kwestii definiowania fotografii w kategoriach techniki a następnie obrazu i nierównej relacji między tymi spojrzeniami, stosunku do spuścizn fotografów i  archiwów po nich, konserwacji i konserwacji prewencyjnej. Ważne jest także, by stworzyć ramy metodologiczne oraz zastanowić się nad konsekwencjami dla myślenia o historii fotografii i dla kształtu zajmujących się wyłącznie nią instytucji w czasie, kiedy podział na media został praktycznie zniesiony.

Celem sesji jest podsumowanie historii kolekcji, wystaw i muzeów fotografii, które w istotny sposób wpłynęły na to, jak wygląda dziś historia fotografii światowej, jak fotografia jest definiowana, kolekcjonowana, wreszcie – wykluczana, jakie podziały w jej obrębie funkcjonują. Zaproszeni prelegenci spróbują również uchwycić dynamikę zmian na wymienionych obszarach – zależnych od miejsca, czasu i historii, bardzo często mających charakter lokalny i powiązanych z pojedynczymi osobami.

 

Uczestnicy konferencji:

Jaroslav Anděl, (dyrektor artystyczny Centrum Sztuki Współczesnej DOX w Pradze)
Quentin Bajac (główny kurator Działu Fotografii w Museum of Modern Art w Nowym Jorku)
Tamara Berghmans (kuratorka i badaczka z FotoMuseum w Antwerpii)
Martijn van den Broek (kierownik Działu Kolekcji w Nederlands Fotomuseum w Rotterdamie)
François Cheval (główny kurator w Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône)
Antonella Fresa (koordynatorka ds. technicznych, Europeana Photography, Piza)
Virginia Heckert (kuratorka Działu Fotografii, J. Paul Getty Museum, Los Angeles)
Danuta Jackiewicz (kuratorka Zbiorów Ikonograficznych i Fotograficznych w Muzeum Narodowym w Warszawie)
Adam Mazur (niezależny kurator i badacz, wystąpienie dot. kolekcji fotograficznych Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
Wojciech Nowicki (niezależny fotograf, kurator i publicysta, wystąpienie dot. Muzeum Historii Fotografii w Krakowie) 
Ulrich Pohlmann (kurator Kolekcji Fotograficznej w Stadtmuseum w Monachium)
Mark Robbins (dyrektor generalny International Center of Photography w Nowym Jorku)
Sam Stourdzé (dyrektor Musée de l’Élysée w Lozannie)
Viktoria Tolpegina (kierowniczka projektów międzynarodowych w Rosphoto w Sankt Petrsburgu)
Matthew Witkovsky (kierownik Działu Fotografii w Art Institute of Chicago)

Zakres tematyczny wystąpień:
– Muzeum fotografii i jego historia – prezentacja kilku modeli powstawania muzeów fotografii
– Muzeum fotografii dziś – czy ma rację bytu; jeśli tak, to jak powinno wyglądać, jeśli nie – jakie są tego konsekwencje dla dawnych kolekcji
– Fotografia w ekspozycji stałej – jak były, a jak są teraz budowane narracje stałych ekspozycji fotografii, jak fotografia jest włączana w stałe ekspozycje sztuki
– Narracje historyczne wystaw czasowych – analiza kilku wystaw kluczowych dla historii fotografii oraz dla strategii zakupów 
– Fotografia w kolekcji muzeum sztuki – historia oraz współczesne perspektywy i strategie kolekcjonowania fotografii

 

Fotografia – Narracje muzealne
Audytorium
Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
14 października g. 9.30-17
15 października g. 9.30-15

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.

Wstęp na konferencję jest wolny. Aby wziąć udział, należy zarejestrować się pisząc na adres foto.narracje@gmail.com do 5 października. Przy zapisach należy podać imię i nazwisko, nazwę instytucji, oraz wybrane dni uczestnictwa w konferencji.
Organizator wykonawczy: Fundacja Archeologia Fotografii
Koncepcja: Karolina Ziębińska-Lewandowska
Współpraca: Anna Micińska

 
Kontakt dla mediów: Anna Micińska 
anna.micinska@gmail.com
Tel. +48 605 937 627
 

              

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje.

Sponsor: 

Partnerzy:                                                  
                    

 

                       

             

 Patronat medialny:

      

 

 

 

 

Translate »