Nowe archiwum w FAF

W 2015 r. Fundacja rozpoczęła opracowanie archiwum Mariusza Hermanowicza (1950 – 2008). Fotografa, autora rysunków humorystycznych i filmów krótkometrażowych. To jeden z najciekawszych polskich fotografów przełomu lat 70/80. Stworzył rozpoznawalny styl pracy, rozpięty między fotografią dokumentalną a konceptualną. Ukończył wydział operatorski w Szkole Filmowej w Łodzi. W 1978 r. został członkiem ZPAF- u. Znakiem rozpoznawczym Hermanowicza stało się wówczas nakładanie własnoręcznych komentarzy bezpośrednio na odbitkach. Dowcipnie, ironicznie i uważnie przyglądał się rzeczywistości. Charakterystyczne dla jego stylu było realizowanie zdjęć w seriach, inspirowanych montażem filmowym. W 1982 r. przeprowadził się do Francji, gdzie podjął pracę jako fotograf dla Ministerstwa Kultury. Pracował w Strasburgu, Poitiers i Orleanie. Wykonywane w tym okresie zlecenia traktował jako integralną część swojej twórczości. Od początku lat 90. do ok. 2002 r. skupiał się na badaniach genealogicznych, tworząc na ich podstawie wielki projekt fotograficzny. W późniejszym okresie powrócił do fotografii studyjnej – wykonując portrety, akty i martwe natury.

Więcej >>>

Galerie zdjęć >>>

Digitalizacja archiwum Mariusza Hermanowicza jest dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Translate »