Odsłony czasu wolnego

Zapraszamy na wystawę "Odsłony czasu wolnego" oraz towarzyszący jej program warsztatów.
Wystawa pokazuje wybrane konwencje przedstawiania „czasu wolnego” w dwudziestowiecznej fotografii prywatnej. Wypożyczone albumy rodzinne, negatywy oraz slajdy odsłaniają niejednorodny obraz tego zjawiska.
fot. Lata 60. XX w. Archiwum Jana Eberta. (zbiór odkryty przez artystkę Xenię Uranową) © Jan Ebert

 

Wynika to z właściwości samej fotografii amatorskiej – silnie skonwencjonalizowanej i będącej jednocześnie narzędziem ekspresji „ja”; przechodzącej ewolucję od dokumentacji kluczowych momentów biografii, wpisujących się w rodzinną narrację, po zwrócenie się ku codzienności i intymności. Wystawa prezentuje ikonografię „czasu wolnego” tworzoną przez fotografię amatorską, wykracza jednak poza proste przywołanie sentymentalnych scen wypoczynku przeszłych pokoleń.
Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzą z następujących zbiorów:     
prywatne archiwum negatywów Zofii Chomętowskiej z lat 30., zbiór negatywów rodziny Grodeckich, lata 20.; albumy rodzinne z dwudziestolecia międzywojennego z archiwum Marii Poprzęckiej, a także Janusza Krajewskiego, album z wyprawy motocyklowej ze zbioru fotografii Zofii i Janusza Krotkiewskich, lata 40., slajdy z archiwum Jana Eberta, lata 60., 70.
Wystawa czynna: 25 czerwca- 21 sierpnia 2012
Kuratorka: Julia Odnous
>>> Czytaj tekst Julii Odnous

Warsztaty:
9 lipca, godzina 16.00-18.00 – Wymienialnia czasu wolnego
11 lipca, godzina 17.00 – rodzinne warsztaty z cyjanotypii
12 lipca, godzina 17.00 – rodzinne warsztaty z fotomontażu

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście

 

Translate »