Opracowanie archiwów Marka Piaseckiego i Andrzeja Georgiewa

W latach 2017-2019 Fundacja Archeologia Fotografii w ramach programu Kultura Cyfrowa 2017 pracuje nad uporządkowaniem i udostępnieniem archiwów fotograficznych Marka Piaseckiego i Andrzeja Georgiewa. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego negatywowe archiwum Piaseckiego zostało sprowadzone do Warszawy – około 15 tysięcy negatywów jest stopniowo porządkowanych i digitalizowanych. Na nowym portalu Fundacji – w Wirtualnym Muzeum Fotografii – już wkrótce zostanie udostępnionych pierwszych 500 skanów negatywów tego autora a w 2018 roku zostanie wydana niewielka publikacja.
Systematycznie porządkowane jest również archiwum Andrzeja Georgiewa. Od najstarszych odbitek przez dokumentację polskiej sceny muzycznej lat 90. aż po najsłynniejsze portrety – odbitki są porządkowane, liczone, opisywane i digitalizowane. W pierwszym roku projektu udostępnionych zostanie 500 skanów z odbitek. Dofinansowanie zostało przeznaczone również na druk książki „Warstwy” Andrzeja Georgiewa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Translate »