Paszporty dla Nicolas Grospierre'a i Mikołaja Łozińskiego!

W tegorocznej edycji Paszportów POLITYKI laureatami w kategorii literatura oraz sztuki wizualne zostali Mikołaj Łoziński oraz Nicolas Grospierre – gratulacje dla laureatów od całego zespołu Fundacji. Z dumą nadmieniamy, że Nagrodzeni zostali zaproszeni przez nas do projektów inicjowanych w ubiegłym roku. W czerwcu 2011 pokazywaliśmy Zdjęcie, które rośnie  Nicolasa Grospierre’a – projekt inspirowany archiwum Tadeusza Sumińskiego (efektem projektu jest publikacja); w grudniu 2011 roku wydaliśmy także książkę Restauracja z tekstem Mikołaja Łozińskiego i fotografiami Julii Staniszewskiej (więcej informacji>>>). 

Translate »