Rekrutacja: Specjalistka_ta ds. zarządzania projektami i finansów

Poszukujemy Specjalistki_ty ds. zarządzania projektami i finansów

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące) z perspektywą długoterminowego zatrudnienia (umowa o pracę na etat)

Miejsce pracy: Warszawa, Wola

Wymagania:

  • Znajomość specyfiki pracy w organizacji pozarządowej i trybu rozliczania grantów z różnych źródeł (np. ministerialnych, miejskich, europejskich)
  • Udokumentowane doświadczenie w pracy min. 2 lata/prowadzenie min. 2 złożonych i minimum 12 miesięcznych projektów finansowanych z dotacji instytucji zewnętrznej
  • Dobra znajomość programu Excel
  • Dokładność, dobra organizacja pracy, pomysłowość i umiejętność odnajdywania się w zmieniających się sytuacjach

Obowiązki osoby zatrudnionej:

Współpraca przy planowaniu, prowadzeniu, sprawozdawaniu i rozliczaniu projektów i działań prowadzonych przez Fundację (m.in. na platformach Eboi, Witkac etc.)
Rozpisywanie i aktualizowanie budżetów zgodnie z realizowanymi projektami i obowiązkami osób zatrudnionych 
Przygotowywanie umów, rachunków, aneksów, oddelegowań
Monitorowanie terminowego przebiegu projektów i działań Fundacji 
Rozliczanie i przygotowywanie sprawozdań projektów Fundacji od strony finansowej i organizacyjnej we współpracy z innymi osobami i podmiotami
Współpraca z księgową (nadzór nad obiegiem dokumentów, weryfikacja listy płac i rachunków)

Przydatne będą:

Analityczne myślenie
Nastawienie na rozwiązywanie problemów
Wielozadaniowość
Precyzyjna komunikacja w formie ustnej i pisemnej
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Zainteresowanie kulturą współczesną i fotografią

Co oferujemy:

Wynagrodzenie 3300-3900 netto na umowę o pracę na pełen etat 
4-dniowy tydzień pracy
Pracę w przyjaznej atmosferze, w małej, ale prężnie działającej od 15 lat organizacji pozarządowej
Możliwość ustalenia elastycznych godzin pracy
Uczestnictwo w wydarzeniach z obszaru kultury oraz w szkoleniach kompetencyjnych
Możliwość aktywnego współkształtowania kierunku badań nad fotografią XX i XXI w.
Praca w przedwojennej kamienicy na warszawskiej Woli


Przewidujemy dwuetapowy system rekrutacji. Zaprosimy na rozmowy wybranych kandydatów_tki
CV prosimy wysyłać na adres: fundacja@faf.org.pl  

Na zgłoszenia czekamy do 21 maja 2023 r. 

Praca od czerwca 2023 r.

Rodo 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Chłodna 20,  Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji (art 6 ust 1 lit.b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do przeprowadzenia rekrutacji oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). Informujemy, że Fundacja Archeologia Fotografii wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: fundacja@faf.org.pl

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Fundację Archeologia Fotografii.

W przypadku braku powyższej zgody, wszystkie otrzymane przez FAF dokumenty zostaną zniszczone do dnia 30 czerwca 2023 r.

Translate »