Surrealistyczne tropy w Asymetrii

Do 4 marca w Galerii Asymetria można oglądać wystawę "Surrealistyczne tropy w fotografii polskiej po 1945 roku". Na wystawie prezentowane są prace m.in. Marka Piaseckiego, Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego. Wystawa, pierwotnie pokazywana w galerii Baudoin-Lebon w ramach Miesiąca Fotografii w Paryżu, poszerzona została o nowo odkryte prace. 

Surrealizm w Polsce nie zaistniał nigdy w formie określonego programu artystycznego ani w okresie przed drugą wojną światową, ani po 1945 roku. W tym czasie powstawały jednak dzieła tworzone w duchu tego nurtu. Pokazywana w galerii Asymetria wystawa tworzy nowy kontekst dla surrealizujących prac Zdzisława Beksińskiego, Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Marka Piaseckiego, Bronisława Schlabsa, Krzysztofa Vorbrodta oraz Zofii Rydet. Tworzą one swoisty kontrapunkt dla zjawiska, jakim w historii polskiej fotografii był gliwicki Pokaz Zamknięty (1959), który wpisuje się w powojenne tendencje surrealistyczne obecne w sztuce światowej tego okresu. Prezentowane prace pochodzą z okresu od końca lat 40. aż po lata 70. XX wieku.

Translate »