Warsztaty z archiwizacji fotografii ze specjalistą z Norwegii

W dniach 25 i 26 października w Fundacji odbyły się  warsztaty z archiwizacji fotografii p.t. Preservation of Photographic Materials. Szkolenie prowadził Jens Gold, specjalista z zakresu konserwacji fotografii, z norweskiego Preus Museum. W warszatatach wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji warszawskich posiadających kolekcje fotograficzne. Szkolenie odbyło się w ramach projektu FotoRejestr, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. www.fotorejestr.net 

Translate »