Bibliografia tekstów artystki

 

 Z. Chomętowska, Z Leiką na wodach Polesia, „Foto” 1933 nr 2 s. 13-14. 

 Z. Chomętowska, Na wodach Polesia, w: Leica w Polsce, Warszawa 1936, 20-22.

 Z. Chomętowska, Z dwóch krańców, „Kobiety w Pracy” 1938 nr 4 s. 18-19.

 Z. Chomętowska, Wystawa Mai Berezowskiej, „Kobiety w Pracy” 1938, nr 5 s. 9. 

 Z. Chomętowska, Wiosna w Italii, „Kobiety w Pracy” 1938 nr 5, s. 18-20.

 Z. Chomętowska, Wiosna w Italii, „Kobiety w Pracy” 1938 nr 7, s. 21-22.

 Z. Chomętowska, I ja też, „Leica w Polsce” 1939 nr 2 s. 13-16.

 Z. Chomętowska, Warszawa wczoraj, dziś i jutro, w: Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim, Warszawa 1982 s. 257-259.

 Z. Chomętowska, Na wozie i pod wozem, Wydawnictwo Muzeum Ruchu Ludowego, 2008

 

 

Translate »