Bibliografia

Książki i albumy:

B. Bierut, Sześcioletni plan odbudowy Warszawy, Książka i Wiedza, Warszawa 1950
Fot. nr: 59,  107D,  107G,  116LD,  117LG,  228PG,  268LG
 
G. Ciołek, Ogrody polskie, Budownictwo i Architektura 1954
Fot. nr: 375, 381, 388
 
MDM Marszałkowska 1730-1954, oprac. S. Jankowski, Czytelnik 1955
Fot. str.: 70, 108, 355
 
Sandomierz, red. W. Kalinowski, T. Lalik, T. Przypkowski, H. Rutkowski, S. Trawkowski, Budownictwo i Architektura 1956
Fot. nr: 9, 15, 21, 26, 35, 42, 45,46, 63, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 85, 86, 90, 95, 96, 103, 104, 107, 111, 112, 119, 124, 127, 131, 139, 145, 146, 148, 152, 153, 155, 158
 
B. Guerguin, Zamki śląskie, Budownictwo i Architektura 1957
Fot. nr: 18, 26, 33, 35, 44, 47, 55, 71, 76, 88, 98, 111, 121
 
W. Krassowski, Architektura drewniana w Polsce, Arkady 1961
Fot. nr: 87, 135, 159
 
J. Kostrowicki, Polska, Arkady 1969
Fot. nr: 162
 
Wielkomiejski rozwój Warszawy, pod red. Ireny Pietrzak Pawłowskiej, Książka i Wiedza 1973
Reprodukcje: Maria Chrząszczowa
 
J. Widawski, Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Ministerstwo Obrony Narodowej, 1973
Fot. nr 208 Sandomierz. Brama Opatowska
Reprodukcje nr: 76, 86, 95, 146, 166, 169, 170, 178, 193, 194, 195, 198
 
Dokumentalistki – polskie fotografki XX wieku, pod red. K. Lewandowskiej,BOSZ 2008
Fot. 12 (24), 27 (39), 188, 189 (150), 190 (151)
Biogram na str. 210; Wzmianki na str.: 25, 38, 42, 208, 213
 
Kronikarki. Fotografie Warszawy 1945-1946. Zofia Chomętowska Maria Chrząszczowa, pod red. K. Lewandowskiej, Fundacja Archeologia Fotografii, 2011
  
Foldery i informatory:
J. W. Marek, Obuwie i galanteria, Sztuka 1954
"Wiadomości archidiecezjalne", Rok L. Nr. 1 Styczeń 1960
Koncepcja budowy miasteczka uniwersyteckiego w Toruniu : 1945-1965 w XX rocznicę utworzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  Znak 1965
E. Gorol, Medale i medaliony, 1965
Rocznik polityczny i gospodarczy 1968, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
 
Czasopisma: 
„Kobieta” 1948, nr 17 (2 fot.)
„Kobieta” 1949, nr 15/70 (6 fot.)
 
Szpital Reumatologiczny w Konstancinie, „Stolica” 15 II 1953 (3 fot. i okładka: Plac Konstytucji w nocy)
 
„Architektura” 1958, nr 2, s. 351
„Architektura” 1960, nr 2, s. 68
„Architektura” 1966, nr 10, s. 404
 
Początki życia miasta, „Stolica” 2011, nr 1 (2226) (3 fot.)
Powojenna Warszawa w obiektywie, „Stolica” 2011, nr 10 (2235)
 
Bibliografia przygotowana przez panią Marię Jarecką
Bardzo będziemy wdzięczni za przysyłanie informacji o tekstach
lub publikacjach, które nie znalazły się w tej bibliografii,
by stale była ona uzupełniana.
 
 
 

 

Translate »