Widzi-mi-się - książka o tym, jak patrzeć na zdjęcia

koncepcja i wybór zdjęć: Rafał Milach
teksty: Marta Szymańska, Rafał Milach
projekt graficzny: Marta Przybyło-Ibadullajev
redakcja językowa i korekta: Maria Sokołowska
skany fotografii z archiwum FAF: Maciej Turczyniak, Jan Anderman
przygotowanie fotografii do druku: Skanery Niewiarygodne

Wydawca:
Fundacja Archeologia Fotografii
ul. Chłodna 20, Warszawa

książka dostępna: tutaj

Książka powstała w ramach projektu “Widzi-mi-się. Czytanie fotografii dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i podręcznik”

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa


Translate »