Digitalizacja - oferta

Fundacja Archeologia Fotografii dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz sprzętem wysokiej jakości, pozwalającym na szybką digitalizację różnorodnych materiałów.

– Digitalizacja materiałów transparentnych jest możliwa za pomocą skanerów Nikon Super Coolscan 9000 ED i EPSON V750 PRO oraz za pomocą aparatu fotograficznego Canon EOS 5DS R.

Zobacz cennik digitalizacji

Skaner Nikon Super Coolscan 9000 ED pozwala digitalizować materiały w następujących rodzajach i formatach:

 • negatywy czarno-białe i kolorowe oraz slajdy w formacie 35mm (odcinki od 1 do 6 klatek bez lub z perforacją, dłuższe odcinki wymagają podzielenia)
  negatywy czarno-białe i kolorowe oraz slajdy w formacie 35mm w ramkach (1 klatka bez perforacji)
 • negatywy czarno-białe i kolorowe oraz slajdy w formacie od 6×4,5(cm) do 6×9(cm) (odcinki od 4 do 2 klatek w zależności od formatu, bez perforacji, dłuższe odcinki wymagają podzielenia)

Skaner Epson V750 PRO pozwala digitalizować materiały w następujących rodzajach i formatach:

 • jw. z możliwością digitalizacji formatów 6×4,5(cm) do 6×9(cm) z perforacją, negatywy czarno-białe i kolorowe oraz slajdy w formacie do A4, szklane klisze w formacie do A4
  Aparat Canon EOS 5DS R pozwala digitalizować materiały w następujących rodzajach i formatach:

 • jw. do A5, dodatkowo istnieje możliwość digitalizacji odcinków o dowolnej długości, bez konieczności ich podzielenia

– Digitalizacja materiałów nietransparentnych (odbitki, wydruki, obrazy, rysunki, albumy, książki, plakaty, mapy, itp.) jest możliwa za pomocą skanerów EPSON V750PRO, EPSON 10000XL oraz aparatu fotograficznego Canon 5DS R.

Skaner Epson V750 PRO pozwala digitalizować materiały do formatu A4 oraz w zależności od grubości w przypadku książek i albumów
Skaner Epson 10000XL pozwala digitalizować materiały do formatu A3 oraz w zależności od grubości w przypadku książek i albumów
Aparat Canon EOS 5DS R pozwala digitalizować materiały do formatu A0 i większych (np. mapy, projekty) w przypadku fotografowania w częściach i łączenia za pomocą oprogramowania komputerowego.

Cena podstawowa w każdym z przypadków obejmuje digitalizację materiału oraz podstawową edycję (kadrowanie, obrócenie, wyrównanie, dołączenie profilu ICC oraz w przypadku aparatu Canon EOS 5DS R dołączenie profilu obiektywu).

W przypadku zapotrzebowania na dodatkową edycję (np. korekcja kolorów, jasności, retusz, przygotowanie do druku, itp.) zdigitalizowanego materiału cena jest ustalana indywidualnie w zależności od stanu, ilości oraz zakresu pracy, która ma być wykonana.

Klient otrzymuje pliki w następujących formatach:

 • JPG, TIFF – skanery Epson
 • JPG, TIFF oraz NEF z XMP – skaner Nikon
 • JPG, TIFF oraz RAW z XMP – aparat Canon

Zdigitalizowany materiał jest kopiowany bezpłatnie na płytę CD/DVD (jeśli rozmiar plików nie przekracza jej pojemności) lub nośnik dostarczony przez klienta (karta pamięci, pendrive, przenośny dysk). Istnieje również możliwość zakupu takiego nośnika. W tym przypadku klient ponosi jego koszt, który jest ustalany indywidualnie w zależności od rozmiaru zdigitalizowanego materiału.

Zdigitalizowany materiał jest przechowywany na nośnikach fundacji przez okres 30 dni od pierwszego przekazania klientowi, w tym czasie istnieje możliwość ponownego skopiowania na nośnik klienta. Następnie materiał jest bezpowrotnie kasowany.

Cena podstawowa może podlegać negocjacji w przypadku digitalizacji dużej liczby obiektów.

Cena podstawowa może wzrosnąć w związku ze stanem (w przypadku uszkodzonych, zdeformowanych materiałów) i rodzajem materiału (w przypadku nietypowych materiałów).

W szczególnych przypadkach przeprowadzenie digitalizacji może być niewykonalne w związku ze stanem i rodzajem materiału.

Fundacja oferuje również konserwację materiałów, przepakowanie w bezpieczne materiały archiwizacyjne (papier i pudła bezkwasowe) oraz wykonanie wydruków z plików cyfrowych i ich oprawę. Cena tych usług jest ustalana indywidualnie, w zależności od ilości, rodzaju i stanu materiałów.

Czas realizacji wszystkich usług oferowanych przez fundację jest ustalany indywidualnie w zależności od ilości, rodzaju, stanu materiałów oraz zakresu prac, które mają być wykonane.

Tabele z cenami digitalizacji materiałów transparentnych i nietransparentnych

Rozmiary i formaty skanowanego materiału Cena
Negatywy/diapozytywy na podłożach celuidowych w formatach 1:35, 4×5, 6×6, 6×7, 6×8, 6×9 10 zł/klatka
Negatywy na podłożu szklanym 13 zł/szt. + 2zł czyszczenie negatywu
Odbitki do wymiarów 30cm x40cm 5 zł/szt
Odbitki o wymiarach ponad 30cm x 40cm cena ustalana indywidualnie
Albumy fotograficzne 15 zł/karta
Plakaty 20 zł/szt.
Translate »