Bloki przy Marchlewskiego

Aleja Juliana Marchlewskiego, obecnie Jana Pawła II, miała otrzymać wielkomiejską socrealistyczną zabudowę. Odcinek na południe od skrzyżowania z trasą W-Z utrzymuje ten reprezentacyjny charakter dzięki osiedlom na Muranowie i Mirowie. Chrząszczowa udokumentowała budowę późniejszych siedmio- i dziewięciopiętrowych bloków z ciągiem lokali usługowych w przyziemiu, przy północnym odcinku Marchlewskiego od wysokości ulicy Anielewicza do ulicy Stawki. Forma architektoniczna budynków świadczy o oddalaniu się ulicy od centrum, a jej reprezentacyjny charakter ustępuje atmosferze dzielnicy mieszkalnej.
Translate »