Zatrasie

Nazwa żoliborskiego osiedla pochodzi od jego usytuowania względem trasy N-S, obecnie al. Jana Pawła II i Broniewskiego. Zatrasie zostało zbudowane z inicjatywy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, według projektu Janusza Nowickiego oraz zespołu architektów: T. Fiećki, W. Materskiego, J. Osuchowskiego. W latach 1960-1964 między ulicami: Krasińskiego, Przasnyską, Elbląską oraz Broniewskiego stanęły bloki o rożnej wysokości – od dziewięciu do trzech kondygnacji, i o różnych metrażach – od M1 do M6. Zgodnie z przedwojennymi założeniami WSMu w projekt włączono także budynki użytku publicznego: szkołę, przedszkole, zespoły sklepów i tereny rekreacyjne: obszerne tereny zielone, skwery i place zabaw. Chrząszczowa fotografowała Zatrasie dwukrotnie – zimą w trakcie budowy, i latem, już po oddaniu budynków mieszkańcom.
Translate »