Ania

W roku 1979 powstała praca „Ania” stanowiąca pierwszą część nieukończonego projektu mającego za zadanie zbadanie relacji zachodzących pomiędzy bryłą a płaszczyzną. Kompozycja była próbą stworzenia fotografii przestrzennej, umożliwiającej oglądanie modela ze wszystkich stron równocześnie. W tym celu Bąkowski posłużył się urządzeniem obrotowym, na którym ustawił modelkę, umieszczając nad jej głową nieruchomą tablicę z numerami. Następnie sfotografował klatka po klatce kolejne fazy pełnego obrotu. Zdjęcia wywołane zostały w dwóch egzemplarzach. Z jednych artysta skomponował planszę przedstawiającą pełny obrót modelki, natomiast drugie pociął na pionowe pasy według podziałki umieszczonej na tablicy, a następnie uporządkował według numerów. Tym samym uzyskał zamierzony efekt, pozwalający zobaczyć modelkę w jednym momencie ze wszystkich stron.
Translate »