Cykl Marek

Realizowany w latach 1968-1970 cykl portretów „Marek” składa się z dziewięciu plansz będących efektem montażu wielokrotnie powielanej i przekształcanej fotografii przedstawiającej portret przyjaciela artysty, rzeźbiarza Marka Łypaczewskiego. Poszczególne prace cyklu powstały w wyniku zestawienia 420 odbitek zdjęcia wyjściowego, w różnym stopniu poddanego naświetlaniu („Marek I”), pocięcia w pionowe i poziome pasy dwóch fotografii, które następnie zostały ze sobą przeplecione („Marek II”), nałożenia na siebie czterech odbitek wypalonych („Marek III”) lub wywołanych w różnych formatach („Marek IV”), sklejenia w przypadkowej kolejności kawałków pociętego zdjęcia („Marek V”), zszycia sznurkiem rozerwanej fotografii („Marek VI”), zestawienia pociętych w pionowe pasy odbitek („Marek VII”, „Marek VIII”). W nocie autobiograficznej zawartej na obrazie „Autoportret” z 1986 roku artysta tak opisywał pracę nad cyklem „Marek”: Na poprzednio realizowaną zasadę nasilania ekspresji nałożyłem nową, zdyscyplinowaną zasadę podziału obrazu, co nie pozwoliło na dowolne manipulowanie jego częściami. Ekspresja ujęta w takie ramy metodyczne stała się materiałem do refleksji. Wprowadzenie rygoru pozwoliło podejść do pracy analitycznie i przemieścić pole działań ze sfery ekspresji w sferę intuicji, gdzie możliwa jest analiza wybiegająca daleko poza obręb świata intymnego.
Translate »