Rośliny

Zbiór fotografii roślin tworzy nietypowy zielnik suszonych kwiatów i martwych konarów. Wypełniające całą kompozycję drzewa i rośliny upodabniają się do siebie. Chrząszczowa fotografowała je tak, by wydobyć ich kształt, a nie, jak bywa w przypadku tradycyjnych zielników, detale. Silne kontrasty między czernią a bielą i negatywowe odbitki tworzą efekt płaskiej kompozycji. Sfotografowane okazy wyglądają jakby były przygniecione i zasuszone na kartach albumu.
Translate »