Warszawa, 1955-1957

Lata pięćdziesiąte w Warszawie to czas przyspieszonej modernizacji. Główne place i ulice Śródmieścia zostały ostatecznie odgruzowane, a życie handlowe i towarzyskie nabierało tempa w nowo-wybudowanych dzielnicach. Najwcześniejsze negatywy Sumińskiego dają fascynujący wgląd w życie Warszawy i sposoby spędzania wolnego czasu przez jej mieszkańców. Zawody na mokotowskiej skoczni narciarskiej, spotkania w kawiarni MDM, zakupy w kiosku ulicznym Państwowego Instytutu Wydawniczego i w sklepie z tkaninami, tworzą zafałszowany obraz dobrobytu i zaopatrzenia miasta w najpotrzebniejsze i luksusowe towary. Sumiński sfotografował dwa wydarzenia roku 1955, które stały się podstawą aspiracji warszawiaków do myślenia o własnym mieście jako nowoczesnej stolicy: inaugurację Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina (22 lipca) i V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów (31 licpa – 15 sierpnia).
Translate »