Ilustracje

Wojciech Zamecznik zilustrował między innymi bajki Jana Brzechwy „Na wyspach Bergamutach”. Książkę wydała „Nasza Księgarnia” w 1959 roku. Humorystyczne postaci, często wykonane są paroma liniami i wyrazistymi plamami barwnymi. Dzięki doskonale zachowanemu archiwum mamy wgląd w różne wersje poszczególnych ilustracji i obserwujemy proces dochodzenia do ostatecznej formy.
Translate »