Reprodukcje plakatów

Wojciech Zamecznik bardzo dokładnie dokumentował swoją pracę. Fotograficzne reprodukcje plakatów najczęściej naklejał na białą kartkę A4. Każdy z nich jest opatrzony roczną datą, ale nie ma pewności czy nadawał ją sam czy zrobiła to jego żona Helena Zamecznikowa. Większość prezentowanych prac to plakaty do dystrybuowanych wówczas filmów produkcji polskiej, radzieckiej, włoskiej, jugosławiańskiej, czechosłowackiej, a w późniejszych latach – angielskiej i szwedzkiej. Wśród plakatów znajdują się także afisze wystawy, w tym słynnej The Family of Man (Teatr Narodowy, Warszawa 1959) oraz jubileuszowych, państwowych obchodów (np. Święto Polskiej Marynarki Wojennej, 1956). Między powstałymi między rokiem 1949 a 1966 plakatami zmienia się udział fotografii w kompozycji afiszów i pojawiają się nowe eksperymenty formalne: zwielokrotnienia, odbicia negatywowe, powiększenia. Kompozycje Zamecznika stale organizuje jednak, jak pisał Eryk Lipiński, suma dwóch trzech elementów, zderzenie znaku graficznego i fotografii.
Translate »