Portrety plastyków

Wśród portretów plastyków wykonanych przez Wojciecha Zamecznika występują przede wszystkim przedstawiciele tzw. polskiej szkoły plakatu: Henryk Tomaszewski, Józef Mroszczak, Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Walerian Borowczyk, Wojciech Fangor, Tadeusz Trepkowski, Julian Pałka, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy; inni artyści to: rzeźbiarka Alina Szapocznikow, autor instalacji przestrzennych Stanisław Zamecznk i rysownik satyryczny Eryk Lipiński. Zbiór tych fotografii nie przedstawia pojedynczych postaci, ale wewnętrznie ze sobą powiązane środowisko. Fotografie powstawały od lat 40 do lat 60 w pracowniach artystów lub na wystawach, jak w przypadku grupowych porterów plastyków na ekspozycji Polskiego Przemysłu w Moskwie w 1949 roku. Wyżej wymienonych grafików łączyły wspólne zlecenia (krajowe i na eksport) oraz redakcja po-odwilżowego czasopisma „Projekt”. Ich zaangażowanie w projektowanie nowoczesnych form życia codziennego i „opór wobec wszechobecnej szpetoty”, współgrały z ideowymi założeniami pisma – „zainteresowaniem (…) mariażem sztuki z przemysłem i rzemiosłem, udziałem plastyka w tworzeniu nowoczesnej urbanistyki i architektury, w powstawaniu nowego kształtu życia”. Portretowani uczestniczyli także w życiu akademickim – prowadzili pracownie na warszawskiej, krakowskiej i poznańskiej ASP, upowszechniając wypracowane przez siebie założenia projektowe. Część z pokazywanych portretów wykorzystano później w katalogu Polnische Plakat Kunst autorstwa Józefa Mroszczaka (Econ-Verlag, Wiedeń 1962).
Translate »