Warszawa

Zamecznik nigdy nie fotografował Warszawy w sposób regularny. Nie fotografował jej też zbyt intensywnie. Kiedy wychodził na ulicę z aparatem rejestrował motywy intrygujące go formalnie lub potrzebne do projektów i ilustracji. Wśród pozytywów z archiwum artysty uwagę zwracają grupy fotografii z prac nad odbudową Teatru Wielkiego oraz kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – poszczególne klatki są kadrowane na papierze w rozmaity sposób, istnieją także w powiększeniach wystawienniczych. Inne tematy warszawskie to typowa fotografia uliczna oraz obrzeża, zapewne na Mokotowie, niedaleko mieszkania artysty.
Translate »