Znaki towarowe

Cechy, które zazwyczaj przypisuje się plakatom Zamecznika – wyszukana prostota poddana rygorowi intelektualnemu, eliminacja elementów dekoracyjnych, które zaciemniają całość kompozycji (Jerzy Olkiewicz, Kultura 1967) i umiejętność budowania znaczenia w oparciu o silny znak graficzny – pokrywają się z kryteriami projektowania znaków towarowych. Jest to poboczny wątek twórczości Zamecznika, ale wynikający bezpośrednio z jego postawy artystycznej przyjętej w projektowaniu plakatów. Zamecznik jest autorem m.in. stosowanego do dzisiaj logo wydawnictwa „Arkady” (I nagroda w konkursie, 1956 r.), Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych, Zakładów Elektronicznych Unitra, Ludowej Spółdzielni Wydawniczej oraz znaku I Biennale Plakatu w Warszawie (I nagroda w konkursie, 1966 r.), Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.
Translate »