Pakowanie i inwentaryzacja odbitek

Odbitki autorskie, po uporządkowaniu i posegregowaniu, zostały przepakowane w papierowe lub melineksowe obwoluty i włożone do archiwalnych pudeł na fotografie. Następnie zostały zinwentaryzowane i każdy otrzymał własną sygnaturę. W każdym pudełku znajduje się lista ze wszystkimi odbitkami z danego pudła – zawiera ona wglądówkę, sygnaturę, tytuł, datę oraz informacje na temat stanu zachowania. Tak przygotowane odbitki zostały zeskanowane i udostępnione w bazie on line FAF
Translate »