Pakowanie i inwentaryzacja odbitek

Odbitki autorskie, po uporządkowaniu i posegregowaniu, zostały przepakowane w papierowe lub melineksowe obwoluty i włożone do bezkwasowych pudeł na fotografie. Następnie zostały zinwentaryzowane - każda otrzymała własną sygnaturę. W każdym pudełku znajduje się lista ze wszystkimi odbitkami z danego zbioru – zawiera ona wglądówkę, sygnaturę, tytuł, datę oraz informacje na temat stanu zachowania. Tak przygotowane odbitki zostały zeskanowane i udostępnione w bazie online FAF.
Translate »