Jan Ebert

Jan Tadeusz Ebert urodził się w Warszawie w 1931 roku. Jest inżynierem elektronikiem, profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Jest zasłużonym członkiem wielu organizacji badawczych i społecznych, był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. 

Na kolorowych slajdach Jan Ebert zarejestrował swoje wakacyjne wyprawy rowerowe – od Bałtyku po Tatry – połączone z wędrówkami górskimi; wyprawy samochodowe "na dziko" po całej Europie, odbywane z ukochaną żoną i synami. W zdjęciach zawarty jest żywy i zachwycający zapis czasu drugiej połowy poprzedniego stulecia; urzekające kolory, ujęcia ludzi, miejsc, rzeczy. Fotografie pełne są nostalgii i romantyzmu podróży, a ciepłym relacjom rodzinnym towarzyszy ironia i humor niezbędny w czasach PRL-u.

Archiwum fotograficzne Jana Tadeusza Eberta zostało odnalezione i opracowane w 2010 roku przez artystkę  audiowizualną z Kaliningradu – Xenię Uranovą. Zrobiła ona autorski wybór i edycję 500 fotografii z około 3 tysięcy kolorowych negatywów  wykonanych przez Jana Eberta w okresie od lat 50. do 80. XX wieku. Obecnie opiekuje się tym archiwum i prowadzi jego promocję. Zestaw fotografii został udostępniony na wystawę dzięki uprzejmości rodziny Ebertów oraz Xenii Uranovej. www.uranova.com

Translate »