Anna Zagrodzka, Kolekcja

Zapraszamy na wernisaż wystawy Anny Zagrodzkiej „Kolekcja” 13 czerwca 2017 o godzinie 18.00, do siedziby fundacji na Andersa 13. Projekt „Kolekcja” Anny Zagrodzkiej odnosi się do systemu nauczania historii sztuki opartego o wykorzystanie materiału wizualnego na slajdach. Powszechna przed wkroczeniem reprodukcji cyfrowej metoda jest nadal używana na wielu wykładach.


Tytułowa „Kolekcja” jest zbiorem barwnych diapozytywów przeznaczonych do wykładów w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Powstawała od roku 1970 jako baza wiedzy o sztuce i przemianach artystycznych. Licząca ok. 20 000 slajdów kolekcja zawiera wizerunki dzieł malarstwa, rzeźby i architektury. Przede wszystkim jednak odzwierciedla przemiany zachodzące w pojmowaniu zjawisk kultury współczesnej. Kolekcja jest ciągle uzupełniana slajdami ilustrującymi nowe obiekty i zagadnienia sztuki XX i XXI wieku. Jej nieodłączną częścią stała się również niezbędna do jej udostępniania aparatura: rzutniki, magazynki czy ramki, materialne dopełnienie efemerycznych przekazów wizualnych.

Założeniem budowania kolekcji slajdów jest stworzenie zbioru informacji wizualnej najpełniej oddających walory barwne przedstawionych obiektów sztuki. Slajdy wykonywane przeważnie przez instytucje muzealne, pokazywały obiekty sztuki znajdujące się w ich zbiorach z dbałością o dobre odwzorowanie kolorów. Barwny materiał światłoczuły pod wpływem procesów fizyczno-chemicznych ulega jednak przekształceniom. Powoduje to konieczność ponownej dokumentacji części dzieł.

Punktem wyjścia całego projektu jest przedstawienie materiałów z dwóch wskazanych przez właścicieli kolekcji – „modelowych” wykładów na temat sztuki nowożytnej oraz ewolucji świadomości wzrokowej i związanego z nią różnorodnego sposobu obrazowania. Autorka podpatruje charakterystyczne gesty opiekunów kolekcji ujawniające osobisty stosunek do zbioru, w którym każdy obiekt ma swoje miejsce i znaczenie. Intymny jest jednak nie tylko stosunek opiekunów do kolekcji, ale również autorki projektu wobec użytkowników kolekcji – historyków sztuki i jednocześnie rodziców artystki.

Istotą pracy jest autorska wizja kolekcji wykorzystująca zapisy wideo i fotografie oraz analizę procesu przemian barwnych zachodzących w strukturze najwcześniej wykonanych diapozytywów.

Praca została wykonana w ramach Programu Mentorskiego Sputnik Photos.

Wystawa Kolekcja jest ostatnią wystawą w galerii na Andersa 13.
Kolejna prezentacja odbędzie się we wrześniu w nowej siedzibie FAFu.

Anna Zagrodzka, Kolekcja
Otwarcie: 13 czerwca (wtorek) o godzinie 18.00
Wystawa czynna: 14 czerwca – 2 lipca 2017, 15 czerwca nieczynne
Galeria Fundacji Archeologia Fotografii, ul. Andersa 13
Godziny otwarcia: codziennie 11.00-19.00

O autorce projektu: Anna Zagrodzka (ur. 1991, Warszawa). Ukończyła z wyróżnieniem Fotografię na Wydziale Operatorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Technologię Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywieniu na Politechnice Łódzkiej. W swojej twórczości analizuje związki między nauką i sztuką, łączy fotografię z instalacjami wideo i sferą dźwiękową. Laureatka SHOW OFF (Miesiąc Fotografii w Krakowie) w 2015 r. Odbyła staże w Whitworth Art Gallery, Manchester Museum i w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Partner projektu:

Canon wspiera wystawę technologicznie:

Translate »