Dyskusyjny Klub Fotograficzny vol. 2

Zapraszamy 4 listopada o 18:00 na drugie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Fotograficznego!

W archiwach znajdują się obrazy związane ze społeczną eksploatacją, wykluczaniem czy okrucieństwem. W oczywisty sposób problem ten dotyczy także archiwów fotograficznych. Jak reagują na zmiany języka i wrażliwości społecznej instytucje, które często są obarczone tak ogromnymi zbiorami, że nie poddają się one łatwym i szybkim przekształceniom? Jak zaczynać pracę nad “trudnymi” kolekcjami dzisiaj? Czy inkluzywna, feministyczna praktyka w pracy nad archiwami fotograficznymi jest w ogóle możliwa i na jakich poziomach można ją realizować?

W ramach cyklu spotkań będziemy rozmawiać o sposobach mierzenia się z problematycznym dziedzictwem archiwów. Punktem wyjścia do rozmów będą wybrane zbiory Fundacji Archeologia Fotografii, ale też zdjęcia z archiwów innych instytucji w Polsce. Przyjrzymy się także praktykom zagranicznych instytucji udostępniających swoje kolekcje.

Drugie spotkanie DKF poświęcone będzie optyce kolonialnej obecnej w archiwach fotograficznych. Porozmawiamy o relacji władzy immanentnie wpisanej w strategie gromadzenia, segregacji i opisywania zdjęć. Wspólnie zastanowimy się nad potencjalnymi możliwościami dekolonizacji zbiorów, które bynajmniej nie mają charakteru neutralnych i apolitycznych kolekcji. Czy w polskich archiwach także odnajdujemy zdjęcia wpisujące się w tę problematykę? Jakiego rodzaju kontr-narracje możemy wypracować w zakresie tekstów kuratorskich, interwencji scenograficznych czy działań artystyczno-aktywistycznych? Zapraszamy do wspólnej dyskusji poprzedzonej krótką prezentacją, pokazem materiału wideo oraz obiektów z archiwum FAF.

Na spotkania zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane fotografią do galerii na Chłodnej 20. Rozmowę poprowadzi dr Weronika Kobylińska.

dr Weronika Kobylińska – historyczka sztuki i niezależna kuratorka, adiunktka w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (PWSFTviT). Wykładała w Instytucie Historii Sztuki UW (2019-2021) i była kierowniczką studiów niestacjonarnych. Guest professor w Aleksander-Brückner-Zentrums für Polenstudien (Martin-Luther-Universität, 2020). Prowadziła także wykłady na Politechnice Warszawskiej i w stołecznej ASP. W 2022 r. zrealizowała staż podoktorski w Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI). Stypendystka m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz MKiDN. Koordynatorka polskiego oddziału międzynarodowej sieci badawczej Ars Graphica. Jej druga książka poświęcona polskiej fotografii (Awangardowa klisza) została nominowana do Nagrody im. J. Długosza (2022).

Terminy spotkań: 
4 listopada (piątek), 18.00

9 grudnia (piątek), 18.00

Ostatni termin: koniec grudnia

Organizatorzy:
Obrazek  Obrazek

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. 

Obrazek
Translate »