Wystawa "Gdzie oryginał? Sztuka na fotografii"

17.05 – 30.06.2024
Wernisaż: 17.05.2024, godz. 18.00

W czasach pęczniejących cyfrowych kolekcji muzealnych i archiwalnych większość dzieł sztuki dane nam będzie poznać zaledwie za pośrednictwem reprodukcji. Zazwyczaj oglądamy je w warunkach wirtualnych – bez tła, wyjęte z kontekstu przestrzennego i czasowego, dostępne tu i teraz, podatne na montaże, zmiany skali, kadrowania. Wystawa Gdzie oryginał? Sztuka na fotografii prezentuje zdjęcia Antoniego Zdebiaka (1951–1991), Jana Fleischmanna (1940–2019) i Danuty Rago (1934–2000), którzy fotografowali obrazy, rzeźby czy instalacje artystyczne w sposób twórczy i nieoczywisty. Fundacja Archeologia Fotografii zaprasza na wystawę w Społecznym Centrum Fotografii na Chłodnej 20 od 17 maja do 30 czerwca 2024 roku.

Główną gałęzią działalności Fundacji Archeologia Fotografii jest digitalizacja – proces polegający na wytworzeniu wiernej reprodukcji cyfrowej dzieła sztuki. Wykonujemy zdjęcia zdjęciom, by włączyć je w naukowy krwioobieg i udostępniać w Wirtualnym Muzeum Fotografii. Zanurzenie w morzu kopii, nieustanne zestawianie wirtualnych odwzorowań z oryginałami i setki godzin spędzanych w pracowni digitalizacyjnej prowokują nas do zadawania pytań o status reprodukcji. Na jakie jakości przedmiotu fotografia, uznawana powszechnie za wierną rzeczywistości, jest nieczuła? Czy w jej racjonalnych ramach jest miejsce dla indywidualnego gestu dokumentalistki i dokumentalisty?

Szukając odpowiedzi na te pytania, prezentujemy trzy studia przypadków z naszych archiwów. Eksperymentalne fotografie Antoniego Zdebiaka, odsłaniające zaangażowanie emocjonalne autora, proponują nową definicję reprodukcji. Spojrzenie na postać Jana Fleischmanna przybliża wszechstronność oraz biegłość warsztatową, którą odznaczał się fotograf reprodukujący zawodowo. Ostatni przykład, dokumentacja konserwacji Panoramy Racławickiej, wykonana przez Danutę Rago, ukazuje proces odtwarzania jako spektakl sam w sobie. Demonstruje zbiorowe zmagania z ogromną skalą, zarówno zespołu konserwatorskiego, jak i samej fotografki, umotywowane uporczywym pragnieniem dotarcia do istoty oryginalnego dzieła.

Wernisaż: 17.05.2024 o godzinie 18.00
Czas trwania: 17.05.2024 ‒ 30.06.2024
Miejsce: Fundacja Archeologia Fotografii, Społeczne Centrum Fotografii, ul. Chłodna 20, Warszawa
Galeria czynna: pon., wt.: 11.00–17.00; śr., czw., sob., niedz.: 11.00–19.00
wstęp wolny

Wydarzenia towarzyszące

Oprowadzanie kuratorskie oraz pokaz w pracowni digitalizacyjnej z tłumaczeniem PJM: 18.05.2024 (Noc Muzeów), 18:00 – 18:30 (pokaz I grupa), 18:30 – 19:30 (oprowadzanie kuratorskie), 19:30 – 20:00 (pokaz II grupa). Na pokazy w pracowni digitalizacyjnej obowiązuje limit miejsc. Prosimy o zgłoszenia na adres: fundacja@faf.org.pl. Oprowadzanie kuratorskie jest ogólnodostępne i nie wymaga zgłoszenia.
Wykład z historii fotografii o fotografii reprodukcyjnej dr Magdaleny Wróblewskiej: 18.06.2024, 19:00
16-te urodziny FAF: 27.06.2024

Kolofon

Kurator: Mikołaj Chmieliński / FAF
Projekt wystawy: Alicja Lesiów, Katia Smuraga / FAF
Komunikacja: Alicja Lesiów, Katia Smuraga / FAF
Koordynacja: Kamila Kobus / FAF
Wsparcie merytoryczne: dr Weronika Kobylińska / FAF
Współpraca: Marta Grzybczyk, Konrad Kujawski, Janina Stelmaszyk, Karolina Susło
Promocja i komunikacja: Aleksandra Migacz
Identyfikacja wizualna: Wzgórze Paproć (Kasia Rzepka i Mariusz Listwan)
Produkcja: QPrint
Wsparcie konserwatorskie: Monika Supruniuk
Montaż: Mateusz Wierzbicki / Willow Service
Tłumaczenie na polski język migowy: Magda Schromová

Translate »