Spotkanie wokół twórczości Janusza Bąkowskiego

Zapraszamy do siedziby Fundacji Archeologia Fotografii na ul. Chłodną 20 – 4 listopada 2023 r., na godz. 17, na spotkanie poświęcone twórczości Janusza Bąkowskiego.

101. rocznica urodzin Janusza Bąkowskiego (1922-2005) to doskonała okazja do przypomnienia sylwetki tego artysty, który był aktywny twórczo przez ponad cztery dekady. Działał w przestrzeni fotografii od połowy lat 60. XX w., ale nie pozostawał obojętny na inne dziedziny. Był twórcą interdyscyplinarnym: interesowały go także rzeźba, malarstwo, rysunek, grafika jak i video. Na tych różnorodnych polach działał z pasją odkrywcy, który nie jest ukształtowany przez żadną konkretną szkołę czy styl. Nie zważając na różnego typu trudności, intuicyjnie poszukiwał i z młodzieńczą wręcz ekscytacją testował kolejne rozwiązania by zobaczyć jak sprawdzą się poszczególne narzędzia i metody twórcze. ▫

Bąkowski ufał, że twórcza moc drzemie w każdej jednostce a idea ta wydaje się dziś szczególnie istotna, kiedy z perspektywy czasu możemy czerpać inspirację z jego zróżnicowanej, bogatej twórczości.

Na spotkaniu przedstawiony zostanie dorobek twórczy Bąkowskiego w formie filmowej – za sprawą krótkiego pokazu video jego pośmiertnej wystawy z 2006 r. na warszawskiej Pradze. Idąc w ślad za główną koncepcją artysty o obecnym w każdym z nas potencjale twórczym, przywołamy także dwie prace jego syna, Jacka Bąkowskiego oraz wnuczki Doroty Bąkowskiej-Rubeńczyk. Ich działalność stanowi przykład dialogu z zainicjowanymi przez Bąkowskiego zagadnieniami, będąc zarazem żywym wspomnieniem o artyście. ▫

Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Jacka Bąkowskiego, zaś Fundacja Archeologia Fotografii funkcjonuje jako miejsce żywej pamięci – przestrzeń do spotkań z udziałem rodzin i spadkobierców archiwów, którymi opiekuje się FAF.

Fundacja Archeologia Fotografii intensywnie pracowała nad archiwum Janusza Bąkowskiego w latach 2008-2011, głównie w zakresie digitalizacji materiałów filmowych oraz części archiwum fotograficznego (zasób negatywów). Dziś, w Wirtualnym Muzeum Fotografii (https://fotomuzeum.faf.org.pl/), udostępniamy online 1 491 rekordów związanych z tym twórcą.

Na zdjęciu: Janusz Bąkowski, fragment reprodukcji pracy fotograficznej pt. „Jacek”, sygn. 03-N-02-00935, Wirtualne Muzeum Fotografii FAF © Jacek Bąkowski

Translate »