Wystawa "No. 7" Programu Mentorskiego Sputnik Photos

Sputnik Photos zaprasza na wernisaż wystawy „No. 7” absolwentek i absolwentów Programu Mentorskiego 2017/2018.
Program Mentorski Sputnik Photos to zaawansowany kurs dla osób zainteresowanych fotografią dokumentalną oraz działaniami z jej pogranicza, chcących tworzyć autorskie narracje fotograficzne. Od 2012 roku ukończyło go już 90 osób. Opiera się na własnej pracy studentów i studentek, która odbywa się pod opieką fotografów i fotografek Sputnik Photos. Zajęcia prowadzą także zapraszani goście i stali współpracownicy i współpracowniczki Sputnik Photos: pisarze/pisarki, dziennikarze/dziennikarki, projektanci/projektantki i kuratorzy/kuratorki. Mentorami i mentorkami tej edycji byli: Jan Brykczyński, Michał Łuczak, Rafał Milach, Adam Pańczuk i Agnieszka Rayss.

„Fotografia wydaje się być prostym medium. Nie trzeba wiele wysiłku, by w przyzwoity sposób zamknąć w kadrze obraz i po kilku sekundach podzielić się nim z dowolną liczbą osób. Jednak w momencie, gdy zaczyna nam chodzić o coś więcej niż o post w sieci, wszystkie te cechy, które dają złudne poczucie przystępności, stają się przeszkodą. Dosłowność fotografii, rejestracyjny charakter i powierzchowna estetyka stawiają zdjęcie w roli ilustracji. Nie da się w łatwy sposób pokazać relacji z przedwcześnie zmarłym ojcem, nudy w strefie wojny czy samotności w czterech ścianach. Bardzo łatwo tu o banał. Jedenaście projektów fotograficznych, które znajdują się w tej książce i na tej wystawie, odnosi się w szerokim rozumieniu do rodziny i domu, chociaż na różnych płaszczyznach. Odwołują się do osobistych doświadczeń. Udaje im się uniknąć trywialności.”
Tekst: Michał Łuczak

Kurator wystawy: Rafał Milach, współpraca: Karolina Gembara

Wernisaż: 31.05.2019, godzina 19.00
Wystawa czynna w dniach 1.06.2019-23.06.2019

Translate »