Zmiany, zmiany, zmiany!

Żegnamy wieloletnie pracowniczki Fundacji, oraz witamy nowy zarząd i zespół Fundacji w poszerzonym składzie!

~ Do zobaczenia ~
Ewa Jadacka
W Fundacji działała od 2014 roku, a wiceprezeską była od 2020. Przez wiele lat zajmowała się opracowaniem archiwum Wojciecha Zamecznika i brała udział w pracach nad książkami i wystawami tego artysty. Pracowała także nad opracowaniem archiwów innych fotografek_ów, takich jak Zofia Chomętowska czy Andrzej Georgiew. Koordynowała i prowadziła liczne projekty digitalizacyjne oraz kulturalne. Zarządzała finansami i biurem FAFu.
Przez wiele lat była dobrym duchem Fundacji. Będzie nam ogromnie brakowało Twojej obecności, optymizmu i zaangażowania! Dziękujemy za wszystko i trzymamy kciuki za dalsze plany!

~ Do zobaczenia ~
Marta Przybyło
Z Fundacją związana od 2009 roku: od 2017 jako wiceprezeska, a od 2020 prezeska.
Autorka kilkunastu kuratorskich projektów wystawienniczych i książkowych, projektantka książek. Pracowała z różnymi archiwami m.in. Tadeusza Sumińskiego, Jana Jastrzębskiego, Danuty Rago, Marii Chrząszczowej, Marka Piaseckiego oraz Jana i Waldyny Fleischmannów. Autorka książek takich jak „Emulsja”, „Lux”, „Industrial”, współredaktorka i współprojektantka książki „Marek Piasecki. Do wnętrza”. Współkuratorka wystawy „»Polska« na eksport” w warszawskiej Zachęcie oraz współredaktorka towarzyszącego jej katalogu. Zainicjowała i prowadziła liczne projekty kulturalne, wydawnicze, digitalizacyjne i edukacyjne.
Osoba czynu, “cierpiąca” na nadmiar pomysłów względem ograniczonego czasu. Empatyczna prowodyrka, która zaraża swoim entuzjazmem innych.

~ Do zobaczenia ~
Anna Hornik
Kuratorka i realizatorka wielu wystaw, projektantka książek, fotografka. Magistra Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie (Czechy). Autorka projektów graficznych kilku książek fotograficznych m.in.: „Marek Piasecki. Anaklasis” (2018), „Sława Harasymowicz. Zatoka” (2020). W Fundacji zajmowała się m.in. opracowaniem archiwów Mariusza Hermanowicza, Marka Piaseckiego, Marii Chrząszczowej i Harrego Weinberga. Znajdowała rozwiązania na najtrudniejsze problemy ekspozycyjne czy związane z produkcją prac. Będzie nam brakowało Twojej kreatywności, krytycznego myślenia, intuicji i pracowitości. Trzymamy kciuki za sukcesy twórcze i zawodowe!

~ Witamy na pokładzie ~

dr Weronika Kobylińska
Witamy w roli nowej prezeski Fundacji – dr Weronikę Kobylińską – historyczkę sztuki, kuratorkę i adiunktkę w Szkole Filmowej w Łodzi. Wykładała w Instytucie Historii Sztuki UW (2019-2021) i była kierowniczką studiów niestacjonarnych. Guest professor w Aleksander-Brückner-Zentrums für Polenstudien (Martin-Luther-Universität, 2020). Prowadziła także wykłady na Politechnice Warszawskiej i w stołecznej ASP. W 2022 r. zrealizowała staż podoktorski w Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI). Stypendystka m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz MKiDN. Koordynatorka polskiego oddziału międzynarodowej sieci badawczej Ars Graphica. Jej druga książka poświęcona polskiej fotografii („Awangardowa klisza”) została nominowana do Nagrody im. J. Długosza (2022).

Kamila Kobus
Poznajcie Kamilę Kobus, wiceprezeskę Fundacji. Kamila jest absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W Fundacji pracuje od 2020 roku m.in. przy archiwach Władysława Pawelca, Macieja Musiała i Zbigniewa Dłubaka. Zajmowała się pracą koordynacyjną, kuratorską, administracyjną, badawczą i promocyjną. Jest także redaktorką portalu OCZY.MAG, a od 2018 roku zastępczynią redaktora naczelnego.

Katia Smuraga
Poznajcie Katię Smuragę – fotografkę i historyczkę sztuki. Pracuje z nami od 2018 roku, zaś od 2022 zarządza pracownią digitalizacyjną. Specjalizuje się w digitalizacji materiałów transparentnych i nietransparentnych. Zajmuje się także rozwojem specjalistycznej czytelni fotograficznej FAF oraz dystrybucją wydanych przez Fundację książek. Katia jest poza tym inicjatorką licznych wydarzeń organizowanych we współpracy z artystkami_ami z Białorusi.

Mikołaj Chmieliński
Poznajcie Mikołaja Chmielińskiego, absolwenta studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (praca dyplomowa o górnośląskiej fotografii krajobrazowej w PRL, pod kierunkiem dr. hab. Marcina Lachowskiego). Pracuje w FAFie od lipca 2023 roku. Pisał teksty o sztuce (w tym o fotografii) dla Desy czy „Niezłej Sztuki”. Był koordynatorem redakcji portalu „Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur”, prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń. Interesuje się przede wszystkim fotografią pejzażową oraz związkami fotografii i literatury. Uwielbia powieści-kobyły.

Grażyna Zdebiak
Poznajcie Grażynę Zdebiak – filolożkę, redaktorkę, kuratorkę. Pracowała wiele lat w Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) na rzecz ochrony praw autorskich. Aktualnie współpracuje z Fundacją Archeologia Fotografii przy tworzeniu i zawieraniu umów licencyjnych.

Konrad Kujawski
Poznajcie Konrada, absolwenta studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Z Fundacją współpracuje od 2021 roku, od tego czasu zajmuje się m.in. opracowaniem archiwum Danuty Rago, kwerendami bibliotecznymi oraz obsługą publiczności odwiedzającej nasze wystawy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fotografii użytkowej PRL, architektury nowoczesnej i krytyki artystycznej.

Translate »