Projekt Żywe Archiwa, 2011-2016

     Wystawą Julii Staniszewskiej i Zofii Rydet Fundacja Archeologia Fotografii rozpoczyna realizację wieloletniego projektu p.t. Żywe Archiwa, którego celem jest wpisywanie klasyków fotografii w ogólną historię sztuki i kultury, poprzez reinterpretacje dokonywane przez artystów współczesnych, a tym samym nowe skontekstualizowanie i przepisanie znanych lub też zapomnianych dzieł. Poprzez serie wydarzeń wykorzystujących fotografie znajdujące się w zbiorach prywatnych oraz od przyszłego w roku także w zbiorach warszawskich instytucji projekt ma także za zadanie ożywić miejsca zwykle z kulturą nie związane lub mało aktywne.
     W tym roku projekt Żywe Archiwa koncentruje się na budowaniu relacji pomiędzy twórczością kilku znanych autorów jak Zofia Rydet, Zofia Chomętowska, Jerzy Lewczyński, Tadeusz Sumiński, Janusz Bąkowski – a artystami współczesnymi, którzy stworzą projekty wokół wybranych fragmentów archiwów. Są to m.in. Julia Staniszewska dokonująca subiektywnego wyboru fotografii Zofii Rydet; Nicolas Grospierre, który stworzy instalację w mieszkaniu Tadeusza Sumińskiego; Krzysztof Pijarski, przygotowujący projekt wokół archiwum Jerzego Lewczyńskiego; Karolina Breguła, która w przestrzeń miejską wtopi historyczne fotografie Zofii Chomętowskiej; Jakub Śwircz przygotowujący książeczkę Amerykanka również z fotografiami Chomętowskiej.
Projekty te są bardzo różnorodne, część z nich będzie realizowana w nie galeryjnej przestrzeni, tak by silniej zintegrować fotografię z miastem, tak by uruchomić miejsca alternatywne, by można się było natknąć na sztukę przypadkiem bądź by ukazywała się ona dopiero po zawiłych poszukiwaniach.

     Projekt Żywe Archiwa inicjujemy wystawą  Mały Człowiek / Oczekiwanie (11.03.11 – 22.04.11, Galeria Asymetria). Wystawa jest zestawieniem fotografii dwóch artystek – Zofii Rydet, klasyczki polskiej fotografii i Julii Staniszewskiej, cenionej fotografki młodego pokolenia. Punktem wyjścia wystawy jest album Zofii Rydet p.t. Mały człowiek, zawierający kanoniczny już dzisiaj cykl fotografii dzieci, w opracowaniu graficznym Wojciecha Zamecznika. W galerii Asymetria będzie można oglądać 30 prac z tego albumu. Wybór dokonany i zaaranżowany przez Julię Staniszewską jest zestawiony z jej inscenizowaną fotografią wykonaną w klinice leczenia bezpłodności. Fotografia ta nadaje pracom Rydet nowy, wyrazisty kontekst. W czasie trwania wystawy odbędzie się również spotkanie z artystką.
     Planowana na kolejne lata strategia serii interwencji miejskich, wystaw, warsztatów, filmów i publikacji oraz dużego projektu wirtualnego ma w sposób niestandardowy otworzyć fotograficzne archiwa  prywatne oraz instytucjonalne na współczesnych odbiorców oraz ożywić historyczną tkankę miasta. Projekt ma wykorzystać uśpiony potencjał już istniejących instytucji, ale także zaangażować realnie mieszkańców. Wydarzenia te mają ukazać, że stare zdjęcia i zawarte w nich historie tworzą żywą i fascynującą tradycję. Grunt pod projekt Żywe Archiwa przygotował obecnie realizowany przez Fundację projekt FotoRejestr, dzięki któremu udało się dokonać wstępnego rozpoznania zasobów kolekcji fotograficznych w Warszawie (www.fotorejestr.net).     
     Warszawa jest miastem, w którym fotografia wciąż nie znalazła swojego stałego miejsca, nadal nie ma muzeum czy centrum fotografii, choć warszawiacy i odwiedzający tego oczekują. Projekt Żywe Archiwa ma możliwość na trwałe zmienić ten stan rzeczy, realizując to zadanie w sposób oryginalny, nie odbywający się w tej formie w żadnym z polskich miast, będący więc ciekawą kontrpropozycją dla festiwali fotograficznych. Konsekwentnie wdrażany, choć częściowo zaspokoi potrzebę większej obecności wydarzeń fotograficznych w mieście. Jednocześnie by nie stawiać ścisłych granic pomiędzy tym medium a szeroko pojętą sferą kultury, poszczególne wydarzenia będą realizowane we współpracy z artystami posługującymi się nie tylko fotografią.    

Na Żywe archiwa zaprasza Warszawa – kandydatka do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
W 2011 roku projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Żywe archiwa – projekty w I połowie 2011 roku:
Krzysztof Pijarski/Jerzy Lewczyński „Jl” – Archeologia fotografii (28.04.11-10.06.11, Galeria Asymetria)
Nicolas Grospierre/Tadeusz Sumiński Zdjęcie które rośnie (maj-czerwiec 2011, dawne mieszkanie Tadeusza Sumińskiego, ul. Koszykowa)
Jakub Śwircz / Zofia Chomętowska, Amerykanka, Około 15 czerwca, Cud nad Wisłą

 

Translate »