Dyskusyjny Klub Fotograficzny

Już w ten piątek, 21 października, zapraszamy na pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Fotograficznego!

Gdzie: Fundacja Archeologia Fotografii / Społeczne Centrum Fotografii
ul. Chłodna 20, 00-891 Warszawa 

Terminy spotkań: 
21 października (piątek), 18.00
4 listopada (piątek), 18.00
9 grudnia (piątek), 18.00
Ostatni termin: koniec grudnia

W archiwach znajdują się obrazy związane ze społeczną eksploatacją, wykluczaniem czy okrucieństwem. W oczywisty sposób problem ten dotyczy także archiwów fotograficznych. Jak reagują na zmiany języka i wrażliwości społecznej instytucje, które często są obarczone tak ogromnymi zbiorami, że nie poddają się one łatwym i szybkim przekształceniom? Jak zaczynać pracę nad “trudnymi” kolekcjami dzisiaj? Czy inkluzywna, feministyczna praktyka w pracy nad archiwami fotograficznymi jest w ogóle możliwa i na jakich poziomach można ją realizować?

W ramach cyklu spotkań będziemy rozmawiać o sposobach mierzenia się z problematycznym dziedzictwem archiwów. Punktem wyjścia do rozmów będą wybrane zbiory Fundacji Archeologia Fotografii, ale też zdjęcia z archiwów innych instytucji w Polsce. Przyjrzymy się także praktykom zagranicznych instytucji udostępniających swoje kolekcje.

Pierwsze dwa spotkania będą poświęcone problematyce ciała i nagości. Za przykład posłuży nam archiwum Władysława Pawelca, znajdujące się pod opieką Fundacji. Zmierzymy się z pytaniem, czy można pogodzić podejście krytyczne wobec kultury patriarchalnej z potrzebą zachowania spuścizny, w ramach której kobiety i ich wizerunki są traktowane instrumentalnie? Jak nie cenzurować seksualności, ale traktować jako widzialną i pełnoprawną sferę życia? Jak nie przeoczyć kobiecej ekspresji i sprawczości?

Na spotkania zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane fotografią. Rozmowę poprowadzi dr Weronika Kobylińska.

dr Weronika Kobylińska – historyczka sztuki i niezależna kuratorka, adiunktka w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (PWSFTviT). Wykładała w Instytucie Historii Sztuki UW (2019-2021) i była kierowniczką studiów niestacjonarnych. Guest professor w Aleksander-Brückner-Zentrums für Polenstudien (Martin-Luther-Universität, 2020). Prowadziła także wykłady na Politechnice Warszawskiej i w stołecznej ASP. W 2022 r. zrealizowała staż podoktorski w Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI). Stypendystka m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz MKiDN. Koordynatorka polskiego oddziału międzynarodowej sieci badawczej Ars Graphica. Jej druga książka poświęcona polskiej fotografii (Awangardowa klisza) została nominowana do Nagrody im. J. Długosza (2022).

Organizatorzy:
Obrazek  Obrazek

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. 

Obrazek
Translate »