Majątek w Królikarni

Zapraszamy na otwarcie wystawy: Majątek. Rzeźby z kolekcji rodziny von Rose oraz filmy i fotografie z archiwum Zofii Chomętowskiej, ktore odbędzie się 15 marca 2015, godz. 18.00 w Muzeum Rzeźby w Królikarni, ul. Puławska 113 a. 
Na przestrzeni xx wieku Europa Środkowo-Wschodnia była równie przerażającym, co fascynującym kotłem historii: wojny i rewolucje, wywłaszczenia i reprywatyzacje, przesiedlenia i ucieczki ludności, interwencje wojskowe, transformacje i urynkowienia nieustannie przekształcały jej społeczną, kulturową i gospodarczą tkankę. Destrukcja materii dzieł sztuki następowała równolegle ze zmierzchem pewnej struktury społecznej i sprzężonej z nią formacji kulturowej. Współpraca: Fundacja Archeologia Fotografii.

 

Na przestrzeni XX wieku Europa Środkowo-Wschodnia była równie przerażającym, co fascynującym kotłem historii: wojny, rewolucje, wywłaszczenia i reprywatyzacje, przesiedlenia i ucieczki ludności, interwencje wojskowe, transformacje i urynkowienia nieustannie przekształcały jej społeczną, kulturową i gospodarczą tkankę. Te dramatyczne wydarzenia zostawiły po sobie niezatarte ślady – zdemolowane i splądrowane rezydencje szlacheckie, utracone lub rozproszone kolekcje sztuki, pałace przekształcone w szkoły lub muzea, zniszczone w całości lub powołane do życia klasy i grupy społeczne, pustka po grupach, które zniknęły już na zawsze lub zostały zredukowane do garstki ocalonych.
Wystawa „Majątek” prezentuje dwie kolekcje muzealiów ściśle związanych z czasem owych historycznych zmian. Zestawione zostają ze sobą filmy i fotografie Zofii Chomętowskiej, jednej z ważniejszych postaci polskiej fotografii, oraz pozostałości zniszczonej kolekcji rzeźb junkierskiej rodziny von Rose, której majątek ziemski znajdował się w dawnych Prusach Wschodnich, w miejscowości Döhlau (dzisiaj Dylewo) nieopodal Allenstein (dzisiaj Olsztyn). Zawierucha historii i alchemia przypadku sprawiły, że zdjęcia Chomętowskiej oraz resztki kolekcji rodziny von Rose spotkały się w warszawskiej Królikarni, kiedyś arystokratycznej rezydencji, a obecnie – oddziale Muzeum Narodowego. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia i filmy zrealizowane w 1929 roku w pałacu Królikarnia, do którego po latach wracają. W swojej przedwojennej twórczości Chomętowska fotografowała również okolice rodzinnego majątku na Polesiu (jej familia należała do znamienitego rodu książąt Druckich-Lubeckich). Dzisiaj obszar ten znajduje się w znakomitej większości na terytoriach Ukrainy, Białorusi i Rosji, a w kulturze polskiej przywołuje na myśl przede wszystkim temat Kresów i nieodmiennie z nim związanej nostalgii. Również majątek rodziny von Rose leżał na dziś utraconych kresach wschodnich – nie polskich, ale niemieckich. Obu tym wcieleniom kresowości towarzyszy poczucie tęsknoty, które na płaszczyźnie społeczno-politycznej przekuwane bywa w resentyment i dążenie do rewidowania historii. Podobny problem „naprawiania historii” tworzą również przekształcenia własnościowe i ich współczesne konsekwencje, takie jak na przykład bolesne dla dzisiejszej Warszawy skutki tzw. dekretu Bieruta.
Resztki kolekcji rzeźb rodziny von Rose, wydobyte kilkanaście lat temu z ruin pałacu w Dylewie przez zespół archeologów pod kierunkiem nieżyjącego już profesora Tomasza Mikockiego, trafiły jako depozyt do Muzeum Narodowego w Warszawie. Niegdyś wspaniałe dzieła sztuki – w kolekcji tej znajdowały się między innymi prace uznanego włoskiego rzeźbiarza Adolfa Wildta – zostały przez historię zredukowane do przepalonych gruzów. Rozpad krystalicznej struktury marmuru pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia w trakcie pożaru doskonale oddaje destrukcję starego porządku społecznego, z którego logiki wywodzi się sama praktyka kolekcjonowania sztuki. Prezentacja rozpadających się i zwapnionych obiektów jest gestem zmierzenia się z konsekwencjami fundamentalnych zmian w strukturze społecznej i porządku ekonomicznym oraz z gwałtownymi reformami w dotychczasowych stosunkach własnościowych. Słyszalny w przestrzeni wystawy esej dźwiękowy Michała Libery „Bildung”, gdzie „muzyka kamienia” spotyka się z głosem Sibylle Friedberg, potomkini rodziny von Rose, która pamięta dylewski pałac w jego przedwojennej wspaniałości, dopełnia metaforyczny obraz czasu i historii obracających w wiór nawet najtwardszy kamień i nawet najpotężniejsze klasy społeczne.
Towarzysząca wystawie publikacja pod redakcją Jana Sowy zawiera opatrzony jego komentarzem wybór tekstów teoretycznych poruszających temat historycznej zależności między sztuką a systemem społeczno-ekonomicznym, wątek nostalgii i resentymentów, a także stosunku społeczeństw do świadectw przeszłości. Losy prezentowanych na wystawie zbiorów wyjaśniają poświęcone im artykuły – opowieść o kolekcji dylewskiej autorstwa związanej z Muzeum Rzeźby historyczki sztuki Katarzyny Kucharskiej-Hornung i tekst biograficzny o Zofii Chomętowskiej napisany przez badaczkę jej twórczości, Karolinę Puchałę-Rojek. Warstwę wizualną wydawnictwa tworzy sugestywny esej fotograficzny autorstwa Krzysztofa Pijarskiego.

Zespół kuratorski pod kierunkiem Agnieszki Tarasiuk:
Katarzyna Kucharska-Hornung – opracowanie kolekcji dylewskiej
Karolina Puchała-Rojek – opracowanie zbioru Zofii Chomętowskiej
Michał Libera – instalacja dźwiękowa na podstawie rejestracji wywiadu z Sibylle Friedberg potomkinią rodu von Rose, oraz program muzyczny towarzyszący wystawie

 

Wydawnictwo:
Redakcja naukowa:
Jan Sowa

Autorzy tekstów:
Agnieszka Tarasiuk
Karolina Puchała-Rojek
Krzysztof Pijarski
Jan Sowa
Edward W. Said
Józef Obrębski
Svetlana Boym
Tadeusz Chrzanowski
Rafał Żytyniec
 

Wystawa czynna: 
18 marca – 17 maja 2015

Muzeum Rzeźby w Królikarni
ul. Puławska 113a

02-707 Warszawa

Czynne od środy do niedzieli w godz. 11.00–18.00
Czwartek: 11.00–20.00

 

 

Program towarzyszący: 

20 marca 2015, godz. 19.00

OPROWADZANIE KURATORSKIE
Agnieszka Tarasiuk, Katarzyna, Kucharska-Hornung, Michał Libera, Karolina Puchała-Rojek

28 kwietnia 2015, godz. 18.00
PANEL DYSKUSYJNY
Na czyichś Kresach. Pamięć, nostalgia i resentyment w Europie Środkowo-Wschodniej

8 maja 2015, godz. 18.00
PANEL DYSKUSYJNY
Czy wart Pac pałaca? – problemy reprywatyzacyjne

19 kwietnia 2015, godz. 12.00
RODZINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Przed JPEG-iem i TIFF-em – poznajemy materię fotografii analogowej

17 maja 2015, godz. 12.00
RODZINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Historia odkopana – na czym opiera się praca archeologa

Zapisy na warsztaty: edukrolikarnia@mnw.art.pl

Więcej informacji: www.krolikarnia.mnw.art.pl

 

 

 

Translate »