Zamecznik Now - konkurs dla projektantów-grafików

Zapraszamy wszystkich młodych projektantów-grafików do udziału w niezwykłym konkursie. Zaprojektuj plakat
inspirowany twórczością Wojciecha Zamecznika (1923-1967), wybitnego grafika, fotografa, autora plakatów, logotypów, książek, projektanta wystaw, jednego z twórców Polskiej Szkoły Plakatu.
Do wygrania m.in. sprzęt firmy Samsung Electronics Polska: 
I miejsce –  Aparat Samsung SMART FOTO NX20 oraz karta pamięci 32 GB a także roczna prenumerata miesięcznika Foto
II miejsce – Aparat Samsung EX1 oraz karta pamięci 32 GB
Wyróżnienia – publikacje FAF, prenumerata Foto
Termin nadsyłania prac: do 31 sierpnia 2012.  Zobacz:  >>> Galeria zdjęć – nagrody 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU ZAMECZNIK NOW

Organizator i partnerzy konkursu

Organizatorem konkursu jest Fundacja Archeologia Fotografii, zarejestrowana przy ul. Swarzewskiej 42/1, 01-821 Warszawa, z siedzibą w Warszawie 01-159, ul. W. Andersa 13, klatka VII, domofon 112.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu Żywe Archiwa, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
.
Partnerem konkursu i głównym sponsorem nagród jest Samsung Electronics Polska.
Partnerem merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).

Informacje o konkursie

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Przedmiotem konkursu jest projekt plakatu inspirowany twórczością Wojciecha Zamecznika (1923-1967) – wybitnego grafika, fotografa, autora plakatów, książek i okładek płyt, logotypów, projektanta wystaw, jednego z twórców Polskiej Szkoły Plakatu. Plakat ma reklamować wystawę Zamecznik Now, która zostanie otwarta 28 września 2012, w galerii Fundacji Archeologia Fotografii, w ramach wydarzenia Warsaw Gallery Weekend (dawniej „Gdzie jest sztuka?”)

Celem konkursu jest popularyzacja dorobku Wojciecha Zamecznika i zainteresowanie jego twórczością szerokiej grupy odbiorców, a także wspieranie utalentowanych, młodych twórców i stymulowanie rozwoju twórczości poprzez przybliżanie tradycji polskiej fotografii  i jej relacji z innymi dziedzinami sztuki.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie projektu plakatu na adres: konkurs@archeologiafotografii.pl  do dnia 31 sierpnia 2012. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 2 prace.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do młodych projektantów-grafików do 35 roku życia, przede wszystkim studentów i absolwentów szkół artystycznych (wyższe wykształcenie artystyczne nie jest jednak warunkiem uczestnictwa w konkursie). Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. W konkursie mogą wziąć udział także obcokrajowcy mieszkający legalnie w Polsce.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Plakat powinien nawiązywać do twórczości Wojciecha Zamecznika.  Informacje na temat artysty i wybór prac Wojciecha Zamecznika można znaleźć na stronie Fundacji >>>
W projekcie plakatu można ponadto wykorzystać (nie jest to warunkiem!) materiały z archiwum Wojciecha Zamecznika, udostępnione na ftpie Fundacji >>>  [  Serwer: ftp://83.144.79.14:2343    login: AF_FTP     hasło: eftep2012 ]  
Materiały  udostępnione na ftpie mogą być wykorzystane wyłącznie do celów konkursu.

Przesłanie projektu plakatu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, w tym udzielenia Organizatorowi zgody na wielokrotną nieodpłatną publikację plakatu i wykorzystanie go w celach promocyjnych i informacyjnych – wraz z podaniem nazwiska autora – w Internecie, prasie, stronie i facebooku Fundacji.
Projekt oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw osobistych.
Organizator konkursu posiada prawa do wykorzystania materiałów Wojciecha Zamecznika dla potrzeb organizacji konkursu.

Ocena projektów

Wyboru zwycięskiego projektu spośród nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
Joanna Górska – graficzka,  plakacistka, związana ze studiem Homework, członkini STGU
Olaf Krynicki – Samsung Electronics Polska
dr Karolina Lewandowska – kuratorka, prezeska Fundacji AF
Prof. Lech Majewski – grafik, plakacista, wykładowca ASP w Warszawie, przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu, członek honorowy STGU
Rene Wawrzkiewicz –  projektant–grafik, współtwórca i członek zarządu STGU

Ocena prac odbędzie się w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu członkowie jury dokonają wstępnej selekcji prac. Prace które zakwalifikują się do drugiego etapu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Fundacji.
Drugi etap – posiedzenie Komisji Konkursowej – doprowadzi do wyłonienia zwycięskich prac.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Komisji Konkursowej.

Wyniki konkursu

Wyniki pierwszego etapu będą ogłoszone do dnia 10 września poprzez zamieszczenie informacji i prac konkursowych, które przeszły do drugiego etapu na stronie Fundacji AF.
Końcowe rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 18 września 2012. Wyniki zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagród, następnie  także na stronie Fundacji: www.archeologiafotografii.pl oraz na stronie facebook. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzie drogą telefoniczną lub mailową.

Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody:
I miejsce –  Aparat Samsung SMART FOTO NX20 oraz karta pamieći 32 GB, roczna prenumerata miesięcznika Foto   >>> Więcej informacji o nagrodzie
II miejsce – Aparat Samsung EX1 oraz karta pamięci 32 GB
         Więcej informacji o nagrodzie >>>       Galeria zdjęć >>>
Wyróżnienia – publikacje FAF, prenumerata Foto

Zwycięski plakat – zostanie wydrukowany w liczbie 100 egzemplarzy i rozpowszechniony na terenie Warszawy; plakat i nazwisko autora będą promowane w Internecie i innych mediach. Laureat I nagrody otrzyma też 10 egzemplarzy plakatu.

Prawa autorskie:
Udział w konkursie nie wiąże się z przekazywaniem praw autorskich do prac konkursowych. Dostarczenie
prac upoważnia organizatoroów do reprodukowania, publikowania i dokumentowania ich dla potrzeb
promocji konkursu i bazy dokumentującej jego przebieg, bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego.

Szczegółowe informacje na temat przygotowania projektów

Projekt powinien zawierać:
– nazwę wystawy: Wojciech Zamecznik Now
– czas trwania i miejsce wystawy: 28 września – 4 października 2012, Fundacja Archeologia Fotografii, Andersa 13, klatka VII, domofon 112, www.archeologiafotografii.pl
– biały, poziomy pasek na dole projektu, przeznaczony na logotypy MKIDN, sponsora, partnerów i patronów, bądź uwzględniać inny pomysł na prezentację logotypów
– projekty należy przesyłać w formacie JPG lub PDF w rozdzielczości internetowej; maksymalny rozmiar pliku to 2,5 MB.
– docelowy rozmiar druku plakatu to B1 (707 x 1000 mm). Laureat pierwszej nagrody zostanie poproszony o ponowne przesłanie plakatu w powyższych rozmiarach, formacie PDF, rozdzielczości odpowiedniej do druku oraz o umieszczenie informacji dotyczących finansowania, sponsora nagród itd. – w terminie do 18 września.
Projekty plakatów wysyłanych na konkurs nie muszą mieć rozmiaru docelowego, ale muszą zachowywać odpowiednie proporcje (np. mniejsze rozmiary z szeregu B).
Do każdego projektu powinna być dołączona informacja zawierająca:
nazwisko autora / autorów, adres, telefon, adres e-mail, datę i miejsce urodzenia. Temat
 e-maila powinien zawierać słowo „zgłoszenie” oraz imię i nazwisko autora/autorów.

Informacje dodatkowe

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany terminów lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

W sprawie konkursu można dzwonić pod numer: 22 628 14 64
bądź wysyłać zapytania drogą mailową na adres: konkurs@archeologiafotografii.pl

Sponsor konkursu:

 

 

 

Partner konkursu:

 

Konkurs jest częścią projektu Żywe Archiwa, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

 

Patroni medialni projektu:

                              

 

 

Translate »