Antonina Gugała / Fotograf Warszawski

Fotograf Warszawski to projekt dokumentalny ukazujący różne aspekty działalności stołecznych zakładów fotograficznych. Antonina Gugała bada ślady obecności fotografów-rzemieślników w przestrzeni miasta. Zebrany materiał służy za punkt wyjścia dla rozpoznania funkcji społecznych pełnionych przez fotografów-rzemieślników oraz analizy języka jakim posługują się oni w komunikacji z otoczeniem.

Autorka sporządziła dokumentację witryn ponad osiemdziesięciu zakładów fotograficznych współcześnie działających na terenie Warszawy. Podstawową motywacją do podjęcia tego działania była chęć zachowania pamięci o miejscach powszechnie kojarzonych z fotografią. Zrealizowany materiał unaocznia obecność zakładów fotograficznych w przestrzeni miasta oraz zwraca uwagę na język wizualny, jakim posługują się fotografowie-rzemieślnicy w celu zwrócenia uwagi przechodniów.

Kolejnym elementem wystawy jest zbiór „zdjęć do dyplomu” wykonanych przez stołecznych fotografów. Autorka zleciła wykonanie swojego portretu fotografom we wszystkich udokumentowanych zakładach. Istotnym warunkiem tego eksperymentu było całkowite przeniesienie odpowiedzialności za ostateczny kształt zdjęć w ręce fotografów-rzemieślników. Pozyskana w ten sposób kolekcja wizerunków autorki pozwala odkryć społeczno-kulturowe kody rządzące fotografią rzemieślniczą.

Teoretyczny szkielet projektu stanowi zaproponowany przez Terence’a Wrighta podział sposobów patrzenia na fotografię na trzy kategorie: patrzenie przez zdjęcie, na zdjęcie oraz za zdjęcie. Szczególnie inspirujące wydaje się ostatnie podejście, zachęcające do traktowania fotografii jako wskaźnika określonych reguł kulturowych, które determinują jakie zachowania uznajemy za normatywne. Całość zebranego materiału umożliwia widzom samodzielne dokonanie analizy roli fotografii rzemieślniczej w kształtowaniu estetyki codzienności, a także w tworzeniu wizerunku profesji fotografa.

Projekt Fotograf Warszawski realizowany jest w ramach Stypendium Artystycznego m.st. Warszawy.

Wystawa czynna: 7 – 18 grudnia 2016
Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Generała Władysława Andersa 13
Otwarcie: 7 grudnia, godz. 18:00

O autorce:

Antonina Gugała (1989) – fotografka, autorka książek fotograficznych. Ukończyła studia na kierunku psychologia oraz iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Akademii Fotografii w Warszawie. Studiuje fotografię w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Czechy). Stypendystka Spółdzielni Młodych Twórców (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, 2013) oraz Stypendium Artystycznego m.st. Warszawy (2016).

www.antoninagugala.com

Translate »