Dłubak - Źródła w Asymetrii

Do 11 września można oglądać w Galerii Asymetria wystawę będąca drugą odsłoną nowej pracy Krzysztofa Pijarskiego, który został zaproszony do zmierzenia się z archiwum Zbigniewa Dłubaka, polskiego fotografa, malarza, teoretyka sztuki i krytyka. więcej zdjęć>>> 

Projekt ten zrodził się z potrzeby ujawnienia fragmentów spuścizny po Dłubaku, której opracowaniem zajmuje się Fundacja Archeologia Fotografii, zanim tytułowe Źródła zostaną wtłoczone w uporządkowane archiwum, zrównane ze sobą, ponumerowane i nazwane. Krzysztof Pijarski – młody fotograf, historyk sztuki i krytyk wszedł w świat pudeł, teczek, szafek i kartonów jak na teren nieznany i kroczy po nim z aparatem w ręku jak wrażliwy odkrywca, uważny na pozornie nieważne znaki. Interesuje go nie tyle dość dobrze rozpoznany korpus twórczości Dłubaka, co marginesy, to, co zostaje zwykle unieważnione w oficjalnej historii sztuki.
Fundacja Archeologia Fotografii / Galeria Asymetria
ul. Nowogrodzka 18a m.8
00-511 Warszawa
 
 
Translate »